Registreren als begeleider

Registreren in het StiR-register kan snel en makkelijk, mits de aanvrager voldoet aan de eisen en voorwaarden.

Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, hanteert StiR:

Voorwaarden voor erkenning

Professioneel begeleiders die een StiR-keurmerk willen aanvragen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Die kunnen per keurmerk verschillen.

Voor alle keurmerken geldt:

  • u heeft een door StiR erkende opleiding afgerond of
  • u heeft uw competenties aangetoond via een assessment bij GITP (via EVC-procedure: Elders Verworven Competenties). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Meyer, senior adviseur GITP, op 06 - 53312335 of via h.meyer@gitp.nl en
  • u onderschrijft en werkt conform de Gedragscode voor professioneel begeleiders (pdf) en
  • u heeft de aan registratie verbonden kosten voldaan.

Competentieprofielen

De competentieprofielen van StiR beschrijven wat een professioneel begeleider volgens StiR moet kunnen en zijn om in aanmerking te komen voor erkenning. StiR maakt een onderscheid in de profielen voor coach, teamcoach of supervisor.

Download hier de verschillende profielen (pdf):

Aanvraagformulier