StiR on Tour 'Emotion-based coaching'

Datum: 3 oktober 2018

Op 3 oktober zal Michiel Hulsbergen een workshop geven over 'Emotion-based coaching’. Een actueel thema en een inspirerende spreker! Menselijk gedrag is grotendeels emotie-gedreven. Als geëvolueerde “belangenbehartigers” bepalen emoties voortdurend wat wij belangrijk vinden en waar we op reageren, wat herkenbaar is aan gezichtsexpressies. Toch lijkt het vaak of emoties juist in de weg zitten. Een reden hiervoor is dat we ons vaak pas bewust worden van hun werking, als ze bijzonder heftig zijn of ons gedrag in verschillende richtingen sturen. Dit voelt als controleverlies. Vaak is dit het moment dat een coach wordt opgezocht, om een betere koers te bepalen met heldere doelen en een haalbare aanpak. StiR heeft Michiel Hulsbergen bereid gevonden om een inspirerende workshop over dit thema te geven.

Tijdens de workshop neemt hij u mee in de definities van emoties vanuit de psychologie, en hoe wij in onze samenleving naar emoties kijken. De Griekse filosofie heeft hier niet alleen maar een positieve invloed gehad. Met wetenschappelijk onderbouwing wordt een perspectief geschetst waarbij de functionele rol van emoties in onze huidige maatschappij en organisaties duidelijk wordt. Onderdeel van dit perspectief is dat emoties niet alleen onze eigenbelangen behartigen, maar dat ze als sociale soort, ook zorg dragen voor teambelangen, organisatiebelangen en belangen van klanten of de maatschappij. Steeds wordt de link gelegd met evolutionaire psychologie en bedrijfskunde. Vervolgens doorloopt Michiel Hulsbergen met u verschillende methoden met de kaarten door, waaronder “Emotion-based coaching” en “Role-based training”. Deelnemers gaan daarbij zelf met elkaar aan de slag.

Michiel Hulsbergen is psycholoog en bedrijfskundige. Hij werkt als trainer en coach, en is directeur van DialogueTrainer, dat vanuit de Universiteit Utrecht een platform verspreid waarop gesprekken kunnen worden getraind. Hij publiceert over conflictbemiddeling, de rol van emoties in opleidingen en organisaties, en is auteur van de Face your Emotions emotiekaarten.


Wanneer en waar?
Woensdag 3 oktober 2018, Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn

Programma
15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie en thee
15.30 - 17.30 uur: Workshop Michiel Hulsbergen
Vanaf 17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden
Om u zelf aan te melden, kunt u hier naar StiR mailen

Als StiR-geregistreerde betaalt u € 95,00. Als niet StiR-geregistreerde betaalt
u € 125,00. Kostenloos afmelden kan tot 21 september 2018. Daarna zullen we helaas de kosten in rekening moeten brengen.

Alle deelnemers ontvangen een set emotie-kaarten en instructie cadeau!

Let op: de Stir on Tour wordt dit jaar éénmalig centraal in het land georganiseerd.