StiR opent haar register voor Organisatiecoaches

Datum: 17 mei 2018

Steeds vaker blijkt dat organisaties merken dat er van binnenuit te weinig wordt geleerd of dat het geleerde te weinig in praktijk gebracht wordt. Steeds vaker staan organisaties voor ingrijpende en complexe verandervraagstukken. De behoefte van organisaties om hulp of begeleiding te zoeken omdat deze het ‘niet voor elkaar krijgt’, lijkt groter. Maar vind maar eens een goede Organisatiecoach die ingezet kan worden om (collectieve) complexe leerprocessen te begeleiden, waarbij kennis en ervaring van betrokkenen optimaal ingezet wordt en het resultaat zelf door betrokkenen wordt ingevuld. Iemand die het probleem integraal benadert en op meerdere niveaus van de organisatie, gebruikmakend van reflectieve vragen en zo nodig met ‘reframing’ van bekende kaders.

Om tegemoet te komen aan de wens van werkgevers en die van begeleiders in deze, heeft StiR een nieuw register opgericht: die van Organisatiecoach.

De Organisatiecoach is een coach, wiens klant een organisatie is. Dat wil zeggen: meerdere mensen die met elkaar (moeten) samenwerken (gezamenlijk eigenaarschap) vanuit een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk resultaat moeten behalen. Een Organisatiecoach focust zich op collectieve leerprocessen binnen de organisatie en de onderlinge samenhang en van de organisatie als totaalsysteem vanuit organisatievragen in relatie tot de verwachting.

Op dit moment kunnen opleidingen een StiR-erkenning Organisatiecoach aanvragen. Zodra deze verleend zijn, zal dit zichtbaar zijn op de website en kunnen geïnterresseerden met de juiste opleidingsachtergrond zich laten registreren bij StiR als Organisatiecoach. Via de verschillende kanalen zullen we dit kenbaar maken.

Heeft u op dit moment vragen over dit register, laat het ons weten via info@stir.nu