StiR registers

StiR is expert in het bepalen en bewaken van de kwaliteit van coaches en professioneel begeleiders. StiR hanteert een competentieprofiel, een gedragscode en voorwaarden voor opname in het StiR register.

StiR kent verschillende registers:


Naast de bovengenoemde registers beheert StiR ook de registratie van Certified Coach. Dit register is vanwege geringe aanwas gesloten voor nieuwe aanmeldingen.