Organisatiecoach

Organisatiecoaches die opgenomen willen worden in het StiR register als Organisatiecoach, dienen een door StiR erkende opleiding gevolgd te hebben. De opleiding die door StiR erkend wil worden, kan een aanvraag indienen d.m.v. het opsturen van het formulier aanvraagformulier STIR-erkenning opleiding tot organisatiecoach. Om goed te duiden waar opleidingen aan moeten voldoen eer ze een StiR erkenning kunnen ontvangen, is onderstaand reglement opgesteld.

De opleiding die een StiR erkenning Organisatiecoaching wil halen, dient tenminste te voldoen aan onderstaande eisen:

• Hbo of WO instapniveau;
• Competentieprofiel OC als uitgangspunt voor de opleiding;
• 100 contacturen;
• Theorie aansluitend die ondersteunend aan het handelen van een OC is;
• Toets verantwoording: eindwerkstuk en /of video assessment;
• Didactische verantwoording opleiding;
• Praktijkeisen: tijdens de opleiding: 80 uur in the lead, 20 uur (co-begeleider) – per jaar;

De uitwerking van bovenstaande eisen vindt u in het reglement.

Als de professioneel begeleider opgenomen wil worden in het StiR register Organisatiecoach, dan dient deze persoon een diploma te overleggen van een door StiR erkende opleiding Organisatiecoaching.

Klik hier voor het aanmeldformulier Organisatiecoach

Klik hier voor Standaardverklaring Coachtraject


Voor de herregistratie voor Organisatiecoaches geldt:

De eerste herregistratie vindt voor organisatiecoaches twee jaar na opname in het register plaats. In die twee jaar na opname in het register, zullen de praktijkuren (80 uur in the lead, 40 uur (co-begeleider) begeleiden) volbracht moeten worden. De volgende herregistratieperiode zal na goedkeuring daarna aanvangen voor een periode van 5 jaar.