coronavirus
02 apr 2020

Corona maatregelen en te behalen PE punten in het kader van herregistratie

Het verlengen van de coronamaatregelen zorgt er misschien voor dat de eerder gemaakte afspraken en planning ten aanzien van het bijwonen van leeractiviteiten in het kader van de herregistratie, niet volledig uitgevoerd kunnen worden.

Wij hebben aanbieders van leeractiviteiten de mogelijkheid gegeven (tijdelijk) digitaal hun aanbod te verzorgen zodat deze wel door zouden kunnen gaan. Hiernaast zijn de eisen ten behoeve van herregistratie zo opgesteld dat het gaat om “gemiddelde” aantallen per jaar. Het kan dus zijn dat het ene jaar iets minder activiteiten verricht worden en het jaar erop meerdere. Uiteindelijk gaat het dan om het totaal aantal verrichte activiteiten over 5 jaar. Voor het behalen van voldoende PE punten kan ook gedacht worden aan het bijhouden van vakliteratuur of bijvoorbeeld het schrijven van een artikel. Deze afspraken zijn terug te lezen in het Reglement Registratie.