5290007
20 mei 2022

Dag van de Coach wordt gehouden op 3 juni met thema Team- en organisatiecoaching

Organisatiecoaching vormt voor elke coach telkens weer een unieke uitdaging; niet alleen wat betreft het leren in groepen en teams, maar ook van het leren van de directie, tussen afdelingen, binnen de keten en de maatschappij.

Teamcoaching kan niet los worden gezien van de context van een organisatie en biedt daarmee kansen de organisatiecultuur nieuwe impulsen te geven en aan eenheid en vertrouwen te bouwen.

De voortdurend in beweging zijnde context en maatschappij maken organisatie- en teamcoaching tot een 'eindeloze zoektocht' en daardoor juist zo de moeite waard! Voor iedere coach, leider, manager, vakidioot en anderszins geïnteresseerde in dit uitdagende landschap, biedt de Dag van de Coach 2022 een kompas en handvatten.

Wilt je meer informatie klik dan hier. StiR geregistreerden ontvangen € 30,00 korting bij aanmelding.

StiR kent 8 punten toe aan dit congres voor haar geregistreerden.