nieuws-01
27 mrt 2020

Geaccrediteerde leeractiviteiten digitaal aanbieden i.v.m. verscherpte maatregelen inzake corona

Gezien huidige verscherpte maatregelen van de overheid naar aanleiding van de corona-uitbraak, worden er (tijdelijk) geen leeractiviteiten meer fysiek aangeboden.

Aanbieders

Aanbieders kunnen ervoor kiezen deze activiteiten (tijdelijk) digitaal in te richten. Indien hiervoor gekozen wordt, verzoeken wij bij deze inrichting acht te slaan op de door StiR gestelde eisen en vragen wij u ons een aanvullende onderbouwing te sturen waaruit dit blijkt. De wijze waarop aanbieders dit doen, kan per situatie verschillend zijn en zal op voorhand niet door StiR voorgeschreven worden. Als een aanbieder kiest voor een permanent gewijzigd aanbod, dient een nieuwe accreditatieaanvraag ingediend te worden, welke behandeld zal worden als nieuwe aanvraag.

Meer informatie t.a.v. de inhoudelijke eisen en het aanvraagformulier is hier terug te vinden.

Geregistreerden

De wijze waarop aanbieders omgaan met hun (tijdelijke) gewijzigde aanbod naar aanleiding van de verscherpte maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, kan per aanbieder verschillend zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de aanbieder.