07 jul 2020

Hoofdlijnen NL Leert Door

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit laat Minister Koolmees de Kamer op 2 juli jl. weten. Met dit ontwikkeltraject krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. De Minister streeft ernaar de tijdelijke subisidieregeling ‘NL Leert Door’ met inzet van ontwikkeladvies ergens de komende weken te publiceren.

Hoofdlijnen regeling NL leert Door met inzet van ontwikkeladvies

Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Komen bij StiR geregistreerden ook in aanmerking voor het begeleiden van een ontwikkeltraject?

In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers waarover wij u eerder hebben geïnformeerd: De zelfstandig loopbaanadviseur kon toen deze subsidie aanvragen. Ook StiR geregistreerden konden dit doen mits ze aan de aanvraagcriteria voldeden.

Hoe te communiceren en waar meer informatie?

In de communicatiecampagne van het NL Werkt Door pakket zal gefaseerd aandacht worden besteed aan de verschillende onderdelen. Vanuit de overheid zal de campagne aanhaken bij de lopende campagne Hoewerktnederland.nl die als landingspagina voor NL Leert Door zal fungeren.

Klik hier voor het downloaden van de Kamerbrief.