01 okt 2020

StiR Registratie Reglement

Alle afspraken gemaakt over de persoonsregistraties van StiR professionals zijn terug te vinden in het StiR Reglement Registratie. Per 1 oktober 2020 gelden de eisen opgenomen in versie 1.1.

De opgenomen wijzigingen van versie 1.1. zijn terug te vinden op pagina 2 van het Reglement.

Klik hier voor het downloaden van het StiR Reglement Registratie
Klik hier voor het downloaden van de gedragscode professioneel begeleiders