nieuws-06-detail
30 sep 2020

SZW bevestigd: 1 december ontwikkeladvies weer beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies kunnen volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Met de subsidieregeling Ontwikkeladvies (die loopt van 1 augustus t/m 31 december 2020) krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken. Dit programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Ook StiR geregistreerden kunnen zich laten registreren als loopbaanadviseur mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen vanaf 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook de StiR geregistreerde zou kunnen worden aangemerkt als een gekwalificeerde loopbaanadviseur, mits hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet die beschreven worden in artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en gebruikmaakt van een digitale arbeidsscan.

Arbeidsmarktscans

Bij de uitvoering van het Ontwikkeladvies is het noodzakelijk dat een digitale arbeidsmarktscan wordt ingezet. Om het voor de StiR geregistreerden wat eenvoudiger te maken hebben we de volgende aanbieders gevonden, waar je als StiR geregistreerde gebruik van kan maken. Let er echter wel op dat nog niet bekend is of deze aanbieders door het ministerie zijn goedgekeurd. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.

Wij zouden het op prijs stellen als je bij de leveranciers meldt dat je StiR geregistreerd bent. Op deze manier weten deze aanbieders via welke route jullie bij hen terecht zijn gekomen, wat onze naamsbekendheid ook weer vergroot.

De exacte voorwaarden voor gebruikmaking van het Ontwikkeladvies zijn hier terug te vinden.

De registratie kan verricht worden vanaf nu, maar de aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af. Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de regeling voldoen kunnen zich vanaf 1 augustus 2020 op www.ontwikkeladviesportaal.nl aanmelden. Nadat je bent aangemeld als loopbaanadviseur, kan je starten met het registreren van ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers die je gaat begeleiden. Registratie van iedere deelnemer is belangrijk, omdat alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een aanvraag kan worden gedaan. Op dit portaal kan je alleen de registratie van ontwikkeladviestrajecten en deelnemers doen en bijhouden. Het aanvragen van de subsidie gaat via het aanvraagportaal op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/ subsidie aanvragen. De aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Klik hier voor de algemene informatie vanuit de overheid t.a.v. het Persoonlijk ontwikkeladvies, alwaar ook de link naar onze website vermeld is.
Klik hier voor directe toegang tot het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de regeling NL Leert Door.
Klik hier voor de directe toegang tot de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.