Procedure erkenning opleiding

Professioneel begeleiders die opgenomen willen worden in het StiR register, voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria indien zij een opleiding met goed gevolg hebben afgerond bij een door StiR erkende opleiding. Om een opleiding door StiR te laten erkennen, moet de opleiding aan een aantal vooraf gestelde (kwaliteits) eisen voldoen. Als een opleiding door StiR erkend wil worden, kan zij hiervoor een aanvraag indienen, voorzien van de relevante (inhoudelijke) informatie die is opgenomen in de beschrijvingen per register:

Voor de aanvraagformulieren klik hier.

Kosten

Kosten erkenning opleiding:

  • Erkenning eerste jaar opleiding € 2000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 1.500

Als een opleidingsinstituut meerdere opleidingen laat erkennen geldt de volgende staffel:

  • Erkenning 1e opleiding eerste jaar € 2.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 1500
  • Erkenning 2e opleiding eerste jaar € 1.250 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 750
  • Erkenning 3e opleiding eerste jaar € 1.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 500
  • Erkenning 4e -en volgende opleiding eerste jaar € 750 (incl beoordeling), ieder volgend jaar € 250

Duur erkenning en (tussentijdse) opzegging
Een erkenning wordt afgegeven voor 5 jaar. Aan het eind van deze periode zal de opleiding gevraagd worden of verlenging gewenst is en verzocht worden verlenging aan te vragen. Als de opleider niet wenst te verlengen, zal de erkenning doorlopen in het lopende jaar en stopgezet worden vanaf 31 december van dat jaar. Als een opleiding tussentijds besluit de erkenning terug te willen trekken dient dit uiterlijk op 1 december bij StiR ontvangen te zijn, zodat de erkenning afloopt op 31 december van het lopende jaar.