Procedure erkenning opleiding

StiR bewaakt de kwaliteit van coaching en organiseert de toetsing daarvan. Daartoe stelt zij zich níet verantwoordelijk voor de opleidingen van coaches, maar toetst wél de opleidingsroute tot coach aan criteria. Als een instituut meerdere opleidingen verzorgt op het gebied van coaching, dan zal voor erkenning per opleidingsroute bekeken worden of het voldoet aan de criteria zoals die beschreven zijn in de procedure. Voor de erkenning van de opleiding Teamcoach wordt de opleiding getoetst aan het Beroepsprofiel Teamcoach. Voor de aanvraagformulieren klik hier.

Kosten

Kosten erkenning opleiding:

  • Erkenning eerste jaar opleiding € 2000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 1.500

Als een opleidingsinstituut meerdere opleidingen laat erkennen geldt de volgende staffel:

  • Erkenning 1e opleiding eerste jaar € 2.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 1500
  • Erkenning 2e opleiding eerste jaar € 1.250 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 750
  • Erkenning 3e opleiding eerste jaar € 1.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 500
  • Erkenning 4e -en volgende opleiding eerste jaar € 750 (incl beoordeling), ieder volgend jaar € 250