StiR PE punten leeractiviteit

Permanente Educatie

Onder Permanente Educatie wordt verstaan: educatieve activiteiten met als doel kennis en vaardigheden als coach, teamcoach of organisatiecoach op peil te houden en te vergroten.

Tot september 2019 hanteerde StiR de werkwijze dat PE punten op individuele basis werden toegekend op het moment dat de herregistratie werd ingediend. Op veler verzoek is StiR overgegaan tot het opstellen van een leeractiviteitenoverzicht zodat StiR geregistreerden op voorhand helderheid krijgen of een leeractiviteit al dan niet in aanmerking komt voor accreditatie.

Ga direct naar het overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten 2020

Op het overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten zijn alle door StiR geaccrediteerde leeractiviteiten opgenomen die in aanmerking komen voor het toekennen van PE punten bij herregistratie.

Overgangsperiode tot 1 januari 2021
Bij verzoek tot herregistratie dient de geregistreerde te voldoen aan de gestelde eisen. De eisen staan beschreven in het Registratie Reglement. De geregistreerde dient voldoende bij -en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor verlenging van registratie van 5 jaar. Tot 1 januari 2021 kunnen ook niet geaccrediteerde leeractiviteiten in aanmerking komen voor deze eis. In dit geval dient de geregistreerde alle relevantie informatie over de inhoud, doel en duur van de opleiding, toe te voegen bij zijn of haar aanvraag.

Vanaf 1 januari 2021 komen enkel vooraf geaccrediteerde leeractiviteiten in aanmerking voor herregistratie.

Aanbieders van leeractiviteiten kunnen vooraf accreditatie bij StiR aanvragen. De wijze waarop dit kan, is onderstaand te lezen.

Toekenning PE-punten
Organisaties of individuen die educatieve activiteiten aanbieden op Post HBO-niveau (of gelijkwaardig) voor professioneel begeleiders, kunnen hiervoor PE-punten aanvragen bij StiR. Onze geregistreerden moeten zich voor het behoud van hun registratie continu bijscholen en tonen dit aan door middel van het behalen van voldoende PE punten. De beoordeling van de leeractiviteiten wordt vooraf gedaan op basis van een inhoudelijke beoordeling door StiR.

Toekenning PE punten door StiR van een bij –of nascholingsactiviteit
Per uur kent StiR 1 PE punt toe. Studiebelastingsuren, huiswerkuren en andere uren die niet op locatie worden gebruikt, worden niet meegeteld.

PE-punten kunnen worden toegekend aan een bij –of nascholingsactiviteit van bijvoorbeeld een dag of dagdeel.

Voor de volgende activiteiten kunnen PE punten toegekend worden:

  • Cursussen
  • Trainingen
  • Lezingen
  • Workshops
  • Congressen
  • Seminars

Criteria voor het toekennen van PE punten
Een activiteit dient:

  • Voldoende relevant te zijn voor het vakgebied coaching, teamcoaching of organisatiecoaching
  • Post-HBO of vergelijkbaar niveau te hebben
  • Minimaal 2 contacturen te omvatten

Extra promotie vanuit StiR – 10% korting voor StiR geregistreerden
De opname van de leeractiviteit is naast relevant voor StiR geregistreerden, ook relevant voor aanbieders van leeractiviteiten. StiR geregistreerden kunnen dan immers makkelijk zien welke leeractiviteiten van voldoende kwaliteit zijn om mee te mogen nemen bij de aanvraag voor herregistratie. Als de aanbieder ervoor kiest om de leeractiviteit extra te laten promoten, is dat mogelijk: Wij plaatsen deze leeractiviteit bij nieuws op onze website, besteden hier aandacht aan via onze nieuwsbrief en social media kanalen. De StiR geregistreerden ontvangen in dit geval 10% korting van de aanbieder op de prijs van de leeractiviteit.

Als de opleiding ook de komende jaren wordt aangeboden, betreft het een zogenaamd ‘doorlopend aanbod’ in dat geval dient op het aanvraagformulier aangegeven te worden welke datum de leeractiviteit start.

Aanvragen PE punten
Voor het aanvragen door een opleider van PE punten, dient het aanvraagformulier toekenning PE punten leeractiviteit voor opleiders volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen opgestuurd te worden naar StiR: info@stir.nu.

PE-punten voor herregistratie
Voor het verzamelen van PE-punten voor de herregistratie kan de StiR geregistreerde alle relevante informatie toevoegen bij zijn aanvraag zoals beschreven in ons Registratie Reglement. Wanneer een opleidingsinstantie/aanbieder van leeractiviteiten PE-punten toegekend heeft gekregen, dan kan de geregistreerde volstaan met het insturen van het certificaat van deelname waarop de punten zijn genoemd.

Wanneer de opleidingsinstantie/aanbieder van leeractiviteiten geen PE-punten heeft aangevraagd raden we de geregistreerde aan, de opleider/aanbieder te verzoeken om de PE-punten alsnog aan te vragen. Indien het een leeractiviteit betreft, gevolgd voor 1 januari 2021, dan zal de geregistreerde alle relevantie informatie bij zijn of haar aanvraag moeten toevoegen over de inhoud, doel en duur van de opleiding.

Tarieven toekenning PE punten leeractiviteit
Om voor StiR PE punten in aanmerking te komen moet de bij –of nascholingsactiviteiten voldoen aan een aantal voorwaarden. Er zijn kosten voor de opleider verbonden voor het toekennen van deze PE punten.

Kosten aanvraag en behoud toekenning PE punten
De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal uren dat de activiteit wordt aangeboden.

A

1 PE punt = 1 contactuur

€ 10,- per punt (met een minimum van € 50,- en een maximum van € 200,-) per jaar

Indien de aanvraag minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend

B

1 PE punt = 1 contactuur

€ 15,- per punt (met een minimum van € 50,- en een maximum van € 225,-) per jaar

Indien de aanvraag korter dan 2 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend

C

1 PE punt = 1 contactuur

€ 20,- per punt (met een minimum van € 50,- en een maximum van € 250,-) per jaar

Indien de aanvraag is ingediend nadat de leeractiviteit heeft plaatsgevonden

Betaling vindt plaats per punt per jaar. Na het eerste jaar loopt de overeenkomst af, tenzij aangegeven wordt graag meerdere jaren gebruik van deze toekenning te willen maken (doorlopende leeractiviteit). U ontvangt aan het begin van het kalenderjaar een factuur van ons met het verzoek deze te betalen. Bij uitblijven van betaling vervalt uw toekenning, maar ontslaat u echter niet van betaling voor dat lopende jaar. Opzegging van de doorlopende toekenning kan jaarlijks, voor 1 december ingediend worden. De accreditatie zal vanaf het begin van het nieuwe jaar beëindigd worden.

Leeractiviteit opname in Overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, de factuur is betaald, zal de activiteit toegevoegd worden aan het leeractiviteitenoverzicht van StiR.

Duur eenmalige accreditatie
Een eenmalige accreditatie is een jaar geldig en stopt automatisch op 1 januari van het volgende jaar.

Duur doorlopende accreditatie en (tussentijdse) opzegging doorlopende accreditatie
Duur doorlopende accreditatie en (tussentijdse) opzegging doorlopende accreditatie Een accreditatie wordt afgegeven voor 5 jaar. Aan het eind van deze periode zal de aanbieder gevraagd worden of verlenging gewenst is en verzocht worden verlenging aan te vragen. Als de opleider niet wenst te verlengen, zal de accreditatie doorlopen in het lopende jaar en stopgezet worden vanaf 31 december van dat jaar. Als een aanbieder tussentijds besluit de accreditatie terug te willen trekken dient dit verzoek uiterlijk op 1 december bij StiR ontvangen te zijn, zodat de accreditatie afloopt op 31 december van het lopende jaar.

Ga direct naar het overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten 2019