Applicatie accreditatie

Applicatie PE online per oktober 2020 beschikbaar voor aanbieders van leeractiviteiten

PE-online
PE-online is een applicatie voor professionals en cursusaanbieders om snel, eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer voor de kwaliteitsregistratie van huisartsen, tandartsen, schoonheids- en medisch specialisten.

Per 1 oktober zullen bestaande en nieuwe leeractiviteiten via dit portaal aangevraagd en verwerkt worden.

Eerder verleende accreditatie
Inmiddels verleende accreditatie dient vanwege AVG regelgeving opnieuw aangevraagd te worden via het PE online portaal dat vanaf 1 oktober opengesteld zal worden. De inhoudelijke beoordeling zal niet meer hoeven plaats te vinden. Deze leeractiviteiten zijn immers al beoordeeld en goedgekeurd.

Accreditatie aanvragen
Om registratie bij StiR te behouden moeten geregistreerde professioneel begeleiders bij- en nascholing volgen. Hiervoor kunnen ze bij- en nascholing volgen die is geaccrediteerd door StiR. Aanbieders van relevante leeractiviteiten kunnen hun scholing ter accreditatie aanbieden bij StiR. Om voor de eerste keer accreditatie aan te vragen moet eerst een inschrijving bij PE online plaatsvinden en zal een account aangemaakt worden. Pas hierna kan ingelogd worden en de aanvraag ingediend worden.

Bestaande account eerder aangemaakt voor een andere sector?
Heeft de aanbieder van leeractiviteiten al een account in PE-online voor een andere beroepsgroep, dan kan via het bestaande PE-account autorisatie aangevraagd worden voor StiR: Kies in het eigen account bij ‘Autorisatie’ in de lijst met Beroepsorganisaties voor ‘Stichting Registratie (StiR)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door StiR is goedgekeurd, kan bij accreditatieaanvraag aangegeven worden dat deze voor StiR aangevraagd wordt.

Nog geen account bij PE online?
Als er nog geen account is voor PE-online, kan deze aangevraagd worden vanaf 1 oktober via deze pagina.

Bij het aanmaken van een account of het inloggen bij PE online, verschijnt de algemene pagina van PE online. Na ingelogd te zijn, komt de pagina van StiR in beeld voor verdere verwerking.

Eisen accreditatie
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De gestelde eisen zijn terug te vinden in het accreditatiereglement.

Accreditatie procedure
Voor het aanvragen van accreditatie voor een nascholingsactiviteit geldt een vastgestelde procedure. Deze procedure is ook terug te lezen in het accreditatiereglement.

1. Log in bij PE Online
Het indienen van een accreditatieaanvraag verloopt via deze link. Bestaande aanbieders hebben toegang door in te loggen op de website. Indien er nog geen account is aangemaakt, dan deze aangevraagd worden via de link die vanaf 1 oktober beschikbaar is.

2. Vul het aanvraagformulier in
Via accreditatie aanvragen wordt gestart met het indienen van de accreditatieaanvraag.

3. Betaal de factuur
Na indienen van de nieuwe aanvraag dient de aanvraag betaald te worden. Wij verzoeken u deze te verwerken via Ideal omdat dit de meest snelle verwerking is. Inhoudelijke verwerking van de aanvraag start namelijk pas nadat de factuur betaald is. Inmiddels geaccrediteerde activiteiten hoeven niet meer betaald te worden. Deze zijn immers al verwerkt.

4. Controle dossier
Als het aanvraagformulier volledig is doorlopen, volgt een eerste beoordeling van het dossier. Daarbij wordt gekeken of alle benodigde informatie aanwezig en voldoende duidelijk is. Indien er zaken ontbreken, versturen wij een bericht met het verzoek deze alsnog aan te vullen. Als het dossier compleet is, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de accreditatiecommissie.

5. Beoordeling door accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie beoordeelt het programma inhoudelijk, op relevantie en of de werkvormen voldoende aansluiten. Als al deze onderdelen positief worden beoordeeld, zal het aantal accreditatiepunten worden toegekend, waarbij 1 uur scholing gelijkstaat aan 1 PE punt.

6. Terugkoppeling uitkomst beoordeling
Na de inhoudelijke beoordeling wordt de uitkomst gedeeld. Bij positieve beoordeling zal het programma worden toegevoegd aan de scholingsagenda van StiR.

Doorlooptijd
Zodra wij over het volledige aanvraagdossier beschikken en de factuur betaald is, geven wij in principe binnen 6 weken uitsluitsel over de beoordeling.

Een toekenning van accreditatie van een leeractiviteit heeft bij ongewijzigde inhoud een geldigheid van twee jaar vanaf de dag dat de commissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

Kosten
Voor 1 oktober 2020 zullen de kosten bekend gemaakt worden. Bestaande geaccrediteerde leeractiviteiten zullen voor 2020 en 2021 geen factuur meer hoeven betalen. Zij ontvangen tegen het eind van de looptijd een bericht dat een nieuwe aanvraag ingediend kan worden omdat de huidige afloopt.