Bestuur en bureau

Vacature Bestuurslid Stichting Registratie

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches, teamcoaches en organisatiecoaches. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

StiR is gevestigd in Tilburg, maar de bestuursoverleggen vinden plaats in het midden van het land.

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn van een van de bestuursleden is een interessante vacature ontstaan. Wij zoeken kandidaten voor de vacature van algemeen bestuurslid.

werkzaamheden
Als bestuurslid vertegenwoordigt u StiR in persoon. Samen met de overige bestuursleden bent u verantwoordelijk voor het gehele (financiële) beleid van StiR.

Bestuursleden worden ondersteund door de manager van StiR, de secretaresse, de registermedewerker en een financieel medewerker.

Kennis, ervaring en competenties
• affiniteit met het werkveld en het onderschrijven de doelstellingen van de stichting;
• richt zich bij de vervulling van de taak primair op het belang van de stichting;
• opereert onafhankelijk;
• is medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, is hierop aanspreekbaar, legt het beleid uit en verdedigt dat daar waar nodig;
• liefst beschikkend over meerjarige bestuurservaring;
• liefst beschikkend over een relevant netwerk;
• is bereid ten minste één zittingstermijn van drie jaar op zich te nemen en heeft de intentie om ten minste twee termijnen van drie jaar zitting te nemen in het bestuur;
• is bereid om alle vergaderingen (4 á 5 vergaderingen per jaar) bij te wonen en zich daar grondig op voor te bereiden.

Beschikbaarheid en vergoeding

Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar op een avond in het midden van het land. Hiernaast vindt eenmaal per jaar een strategiedag plaats. Afhankelijk van de portefeuille-invulling zal hiernaast tevens een beroep gedaan worden waarbij gedacht kan worden aan een inzet van ongeveer twee dagdelen per maand.
Alle bestuurders van StiR ontvangen reis –en een vaste onkostenvergoeding op jaarbasis.

Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd?

Stuur dan uw reactie (gemotiveerde brief en CV) naar onze manager Marieke Bendeler naar: info@Stir.nu

Bestuursleden:

Liesbeth Kooijman

Voorzitter

Wilma Koopman

Vice Voorzitter

Chert Hento
Bestuurslid

Peter Deen
Bestuurslid

Irene van Giezen- Bik

Bestuurslid

Marlies van Hal
Penningmeester

Oscar Strijker
Bestuurslid

Bureauleden:

Marieke Bendeler

Manager StiR

Miranda de Veij

Secretariaat StiR

Babette Verhagen

Administratief medewerker StiR

Vinh Bui

Financiële administratie StiR

Het secretariaat van StiR is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.