Bestuur en bureau

StiR zoekt een nieuw bestuurslid – iets voor u?

Vacature Bestuurslid Stichting Registratie

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches, teamcoaches, organisatiecoaches en supervisoren. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

StiR is gevestigd in Tilburg, maar de bestuursoverleggen vinden plaats in het midden van het land.

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn van een van de bestuursleden is een interessante vacature ontstaan. Wij zoeken kandidaten voor de vacature van een bestuurslid. Hiernaast zijn we op zoek naar kandidaten met ervaring bij Registratiestichtingen of Stichtingen die erkenningsregelingen beheren.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie klik hier

___________________________

Acquistie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bestuursleden:

Maya Wiegers
Voorzitter
Algemeen beleid
ICT
(her) registratie professioneel begeleiders

Marius Meys / vacature
Penningmeester
Algemeen beleid
(her) Erkenning opleidingen

Chert Hento
Algemeen beleid
ICT
Klachtencommissie

Liesbeth Kooijman

Vice voorzitter
Communicatie
GITP

Wilma Koopman
Communicatie
GITP

Oscar Strijker
(her) registratie professioneel begeleiders
(her) Erkenning opleidingen

Bureauleden:

Marieke Bendeler

Manager StiR

Miranda de Veij

Secretariaat StiR

Babette Verhagen

Administratief medewerker StiR

Vinh Bui

Financiële administratie StiR

Het secretariaat van StiR is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.