Kernwaarden

StiR hanteert een aantal kernwaarden als het gaat over het coachvak, kwaliteitsborging en ook haar eigen organisatie. Dit zijn vertrouwen, gebruikersvriendelijkheid en transparantie.

  • Vertrouwen in de professional. StiR wil geen controle uitoefenen op de professional, maar wil wel kunnen toetsen hoe het staat met de kwaliteit. StiR wil daarom de professional een hulpmiddel in handen geven om zichzelf op kwaliteit te kunnen toetsen waarbij StiR meekijkt en steekproeven neemt.
  • Gebruikersvriendelijkheid StiR faciliteert voor een groot deel het proces van herregistratie als het gaat om het aangeven van het moment van herregistratie, het digitaal verwerken van bewijsstukken en het kunnen inloggen door de professioneel begeleider om zijn/haar gegevens bij te werken.
  • Transparantie StiR geeft duidelijkheid over wie zich kan (her)registreren, welke meetlat en criteria gebruikt worden en welke stappen er zijn in het (her)registratieproces.