Over StiR

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

Hieronder presenteren we de StiR videos. In slechts een paar minuten tijd wordt uiteengezet wie StiR is, wat StiR doet en worden de voordelen van een registratie bij StiR toegelicht.

Ook vindt u hier 4 specifieke promotiefilms: Eén geschikt vanuit de opleidingen, één waaruit blijkt hoe StiR werkt en vanuit welke visie, één vanuit de zienswijze van de geregistreerden en de laatste waar het perspectief van de opdrachtgever wordt belicht.

Alle video’s zijn te ook te bekijken via ons YouTube-kanaal.


Stichting Registratie – Keurmerk voor professioneel begeleiders:

Op bezoek bij een opdrachtgever (ABN AMRO):

Op bezoek bij een opleidingsinstituut:

Op bezoek bij een coach:

Op bezoek bij het bestuur: