Over StiR

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

Onderstaand treft u vier filmpjes aan die StiR heeft laten maken en die ook een goed beeld geven over StiR.
Eén gaat over registratie van teamcoaches bij StiR, die werken bij de ABN AMRO, de ander over opleidingen, de derde is vanuit het perspectief van de coach en in het laatste filmpje vertelt Chert Hento meer over het StiR bestuur.

Film over registratie van teamcoaches bij StiR, die werken bij de ABN AMRO:

Film over opleidingen:

Film over coaches:

Film over het bestuur: