Missie, visie, doelstellingen

Missie

StiR stelt zich ten doel het onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor professioneel begeleiders, begeleidingskundigen en opleidingen te zijn door middel van registratie, erkenning en onderhoud van professionele kwaliteit.

Visie

Als onafhankelijk register maken we ons sterk voor een kritische en rechtvaardige beoordeling en bewaking van de kwaliteit van professioneel begeleiders. We maken onze visie zichtbaar door inzet van heldere communicatie in alle werkvelden die het vak van professioneel begeleider raken. De kwaliteitsborging door StiR overstijgt het verschil tussen supervisor en coach.

Doelstellingen

De doelstellingen van StiR zijn:

  • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van professioneel begeleiders op het gebied van organisatieadvies, supervisie, loopbaanbegeleiding, mediation en aanverwante begeleidingsvormen.
  • realiseren van een breed gedragen en onafhankelijke certificering voor zowel opleidingen als professioneel begeleiders.
  • fungeren als gesprekspartner voor vertegenwoordigers van verschillende partijen van belang voor het coachings- en begeleidingsvak, zoals beroepsverenigingen, opleidingen en (potentiĆ«le) opdrachtgevers..
  • (inter-)nationaal uitwisselen van inzichten en ontwikkelingen met zusterorganisaties op het gebied van certificering en registratie.