StiR Accreditatiereglement

Het StiR accreditatiereglement beschrijft de accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten ten behoeve van de registratie- en herregistratieregelingen vallend onder de verantwoordelijkheid van de StiR.

Klik hier voor het downloaden van het StiR Accreditatiereglement.
Klik hier voor het downloaden van de Gedragscode Scholingsaanbieders.