Herregistreren

Voor de meeste registers loopt de registratieperiode 5 jaar, behalve voor de eerste periode van organisatiecoaches. Deze loopt 2 jaar.
Voor alle informatie, de gestelde eisen en wijze van aanleveren voor herregistratie verwijzen we u graag naar het StiR Reglement Registers.

Overgangsperiode Coaches
Coaches die zich in de periode tot 1 januari 2020 moeten laten herregistreren vallen in de overgangseisen, zie ook artikel 12. Deze zijn niet gewijzigd t.o.v. voor 15 november:

A) Herregistratie voor teamcoaches in het register opgenomen vóór 1 januari 2015 (opgeroepen tussen nu en 1 januari 2020):

 • Minimaal 6 individuele trajecten (geven), minimaal 5 uur, waarvan er maximaal 1 teamcoaching mag behelzen en maximaal 1 andere vorm (bijvoorbeeld intervisie-supervisie);
 • 60 uur activiteiten (volgen) over de afgelopen 5 jaar (hier zijn voorbeelden in opgenomen, die niet eisend zijn).

Klik hier voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gestelde eisen.

b) coach herregistratie-eis vanaf 1 januari 2020 (artikel 13)

1. Gemiddeld 80 contacturen per jaar gewerkt als coach met cliënt(en) in minimaal 4 begeleidingstrajecten.

2. Deskundigheidsbevordering en toont dit aan door middel van tenminste 160 PE-punten behaald in 5 jaar. Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangetoond dat:
A. Minimaal 5 maal per jaar intervisie wordt gedaan.
B. Minimaal 8 uur bijscholing per jaar is gevolgd. Dit kan in de vorm van een bijscholing, congres, workshop, masterclass, training of onderwijs.
C. Optioneel: artikelen, blogs of andere publicaties zijn geschreven. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten in 5 jaar worden verkregen.
D. Optioneel: vakliteratuur is gelezen of via lidmaatschappen/ abonnementen is bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten
in 5 jaar worden verkregen.

3. Feedback georganiseerd. Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangeleverd:
A. Minimaal 5 verslagen van evaluatie/reflectiegesprekken per jaar door de coach met de cliënt over het proces en de klanttevredenheid.

Overgangsperiode Teamcoaches

Het StiR Reglement Registratie geldt vanaf 1 november 2018. Voor teamcoaches die zich moeten laten herregistreren in de periode voor 1 januari 2020 en in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2025 zijn overgangsafspraken gemaakt. Zie ook artikel 14, 15 en 16 van het StiR Reglement Register.

Teamcoaches die zich in de periode tot 1 januari 2020 moeten laten herregistreren vallen in de overgangseisen. Deze zijn niet gewijzigd t.o.v. voor 1 november:

A) Herregistratie voor teamcoaches in het register opgenomen vóór 1 januari 2015 (opgeroepen tussen nu en 1 januari 2020) – artikel 14:

 • Minimaal 6 individuele trajecten (geven), minimaal 5 uur, waarvan er maximaal 1 teamcoaching mag behelzen en maximaal 1 andere vorm (bijvoorbeeld intervisie-supervisie);
 • 60 uur activiteiten (volgen) over de afgelopen 5 jaar (hier zijn voorbeelden in opgenomen, die niet eisend zijn).

Klik hier voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gestelde eisen.

Teamcoach die zich tussen 1 januari 2020 – 1 januari 2025 voor het eerst moeten laten herregistreren dienen aan de onderstaande eisen te voldoen -waarbij rekening gehouden dient te worden met de startdatum registratie –artikel 15:

 • Gemiddeld 100 uur per jaar gewerkt als teamcoach in minimaal 4 begeleidingstrajecten. Waarbij voor de periode tot 1 januari 2020 geldt dat de geregistreerde aantoonbaar 80 contacturen per jaar gewerkt heeft als teamcoach in minimaal 4 begeleidingstrajecten.
 • Deskundigheidsbevordering gedaan en toont dit aan door middel van tenminste 160 PE-punten behaald in 5 jaar.
 • Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangetoond dat:
  - Minimaal 5 maal per jaar intervisie wordt gedaan.
  - Minimaal 8 uur bijscholingen per jaar is gevolgd. Dit kan in de vorm van een bijscholing, congres, workshop, masterclass, training of onderwijs.
  - Optioneel: artikelen, blogs of andere publicaties zijn geschreven. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten per 5 jaar worden verkregen.
  - Optioneel: vakliteratuur is gelezen of via lidmaatschappen/ abonnementen is bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten per 5 jaar worden verkregen.
 • Feedback georganiseerd. Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangeleverd:
  - Minimaal 5 verslagen van evaluatie/reflectiegesprekken per jaar door de teamcoach met de cliënt over het proces en de klanttevredenheid.


Voorbeeldberekingen voor teamcoaches gestart voor 1/1/2020:


Start registratie teamcoach op 1 april 2018

Voorbeeld berekening van iemand die per 1 april 2018 voor het eerst geregistreerd is al StiR teamcoach. Voor 1 april 2023 dient een herregistratie aangevraagd te worden. Onderstaand gaat enkel in op het aantonen van voldoende begeleidingsuren, want voor de rest van de eisen geldt geen overgangsperiode omdat die hetzelfde zijn als ‘eisen B’:

Voorbeeld berekening 1


Deze persoon dient dus totaal 465 uren begeleiding te hebben verzorgd. Voor de periode vanaf 1 april 2023 gelden de eisen opgenomen in artikel 16.

Start registratie teamcoach op 1 juni 2017

Voorbeeld berekening van iemand die per 1 juni 2017 voor het eerst geregistreerd is al StiR teamcoach. Voor 1 juni 2022 dient een herregistratie aangevraagd te worden. Onderstaand gaat enkel in op het aantonen van voldoende begeleidingsuren, want voor de rest van de eisen geldt geen overgangsperiode omdat die hetzelfde zijn als ‘eisen B’:

voorbeeld berekening 2

Deze persoon dient dus totaal 450 uren begeleiding te hebben verzorgd. Voor de periode vanaf 1 april 2023 gelden de eisen opgenomen in artikel 16.

Teamcoaches herregistratie-eisen vanaf 1 januari 2025 – artikel 16

 1. Gemiddeld 100 uur per jaar gewerkt als teamcoach in minimaal 4 begeleidingstrajecten. De geregistreerde heeft aantoonbaar aan deskundigheidsbevordering gedaan en toont dit aan door middel van tenminste 160 PE-punten behaald in 5 jaar.
 2. Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangetoond dat:
  A. Minimaal 5 maal per jaar intervisie wordt gedaan.
  B. Minimaal 8 uur bijscholingen per jaar is gevolgd. Dit kan in de vorm van een bijscholing, congres, workshop, masterclass, training of onderwijs.
  C. Optioneel: artikelen, blogs of andere publicaties zijn geschreven. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten per 5 jaar worden verkregen.
  D. Optioneel: vakliteratuur is gelezen of via lidmaatschappen/ abonnementen is bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling. Hiermee kunnen maximaal 20 PE-punten per 5 jaar worden verkregen.
 3. Feedback georganiseerd. Bij de aanvraag voor herregistratie wordt aangeleverd:
  A. Minimaal 5 verslagen van evaluatie/reflectiegesprekken per jaar door de teamcoach met de cliënt over het proces en de klanttevredenheid.

Herregisratie eisen Organisatiecoaches

Voor deze eisen verwijzen wij u graag naar artikel 17 en 18 van het StiR Reglement Registratie.