Herregistreren

Iedereen die in het StiR register is opgenomen, dient zelf de registratie-periode in de gaten te houden en voor het moment dat deze periode eindigt, een verzoek tot herregistratie in te dienen.


Voor de registers Erkend Coach en Erkend Teamcoach is de registratieperiode 5 jaar. Voor het register van Organisatiecoach dienen organisatiecoaches zich de eerste keer na 2 jaar te laten herregistreren. Daarna is de registatieperiode ook 5 jaar.
Alle informatie, de gestelde eisen en wijze van het aanleveren van stukken ten behoeve van de herregistratie kunt u teruglezen in het StiR Reglement Registers. In de bijlage treft u ook een schematisch overzicht van de herregistratie-eisen.