Kosten

Keurmerk Kosten
Erkend Coach € 100 per jaar
Erkend Teamcoach € 100 per jaar
Organisatiecoach € 100 per jaar
Assessment GITP Coaches (te betalen aan GITP) € 800 excl. btw
Kosten klanttevredenheidsonderzoek CEDEO (te betalen aan CEDEO) € 995 excl. btw

De kosten* voor publicatie en administratie zijn hierbij inbegrepen.

* Indien een persoon in meerdere StiR-registers staat ingeschreven, wordt voor inschrijving in het tweede en volgende register een korting toegekend van respectievelijk 15% en 20%. Zodra de geregistreerde niet meer bij StiR staat ingeschreven in meerdere registers zal de volledige jaarbijdrage voldaan moeten worden.