Registreren als begeleider

Registreren in het StiR-register kan snel en makkelijk, mits de aanvrager voldoet aan de eisen en voorwaarden.
Alle eisen en voorwaarden zijn terug te vinden in het StiR Reglement Registratie.

Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, hanteert StiR:

Voorwaarden voor erkenning

Professioneel begeleiders die een StiR-keurmerk willen aanvragen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Die kunnen per keurmerk verschillen.

Voor alle keurmerken geldt:

  • u heeft een door StiR erkende opleiding afgerond of
  • u heeft uw competenties aangetoond via een assessment bij GITP (via EVC-procedure: Elders Verworven Competenties). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Meyer, senior adviseur GITP via h.meyer@gitp.nl en
  • u onderschrijft en werkt conform de Gedragscode voor professioneel begeleiders (pdf) en
  • u heeft de aan registratie verbonden kosten voldaan.

Competentieprofielen

De competentieprofielen van StiR beschrijven wat een professioneel begeleider volgens StiR moet kunnen en zijn om in aanmerking te komen voor erkenning. StiR maakt een onderscheid tussen de profielen voor coach, teamcoach, organisatiecoach en supervisor. In het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC, heeft het StiR bestuur besloten de opname van nieuwe supervisoren tijdelijk stop te zetten. Op welke termijn deze weer opengesteld zal worden, is op dit moment niet bekend. Voor meer informatie kan u contact opnemen met het bureau door het sturen van een mail naar info@StiR.nu.

Download hier de verschillende profielen (pdf):

Aanvraagformulier