Registreren als opleiding

Om de hoge kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en de kwaliteitsnormen te onderhouden, bewaakt StiR de kwaliteit van coaching en organiseert de toetsing daarvan. StiR stelt zich niet verantwoordelijk voor de opleidingen van coaches en supervisoren, maar toetst wel de opleidingsroute tot coach of supervisor aan criteria.

Als een opleidingsinstituut meerdere opleidingen verzorgt op het gebied van coaching dan zal voor erkenning per opleidingsroute bekeken worden of het voldoet aan de criteria zoals die beschreven zijn in de procedure.

Aanvraagformulieren

Kosten

  • Kosten voor erkenning van de opleiding bedragen € 2000 voor het eerste jaar van de opleiding (incl. beoordeling)
  • Ieder volgend jaar zijn de kosten € 1500

Als een opleidingsinstituut meerdere opleidingen laat erkennen, geldt de volgende staffel:

  • Erkenning 1e opleiding eerste jaar € 2.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 1500
  • Erkenning 2e opleiding eerste jaar € 1.250 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 750
  • Erkenning 3e opleiding eerste jaar € 1.000 (incl. beoordeling), ieder volgend jaar € 500