Formulieren

U kunt standaardverklaringen gebruiken ten behoeve van uw (her)registratie. Uiteraard is het ook mogelijk om uw eigen formulieren te gebruiken mits daar dezelfde informatie op staat.

Geen namen en handtekeningen meer aanleveren t.b.v. herregistratie
Omdat de AVG net iets andere eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens heeft het StiR bestuur ervoor gekozen u te vragen geen namen en handtekeningen van coachees meer in te sturen ten behoeve van uw herregistratie bij StiR. Onderstaand zijn standaardformulieren te vinden, waar dit in sommige gevallen nog wel gevraagd wordt. U kunt bij ‘naam’ volstaan met het geven van een door u zelf gekozen uniek nummer (geen BSN nummer!) en bij ‘handtekening’ volstaan met het invullen van N.V.T.


Algemene formulieren

Formulier overige relevante informatie

Coach formulieren

Teamcoach formulier

Organisatiecoach formulier

Overige Standaardverklaringen:

Standaardverklaring leerbegeleidingstraject (bijv. beg. intervisie, werkbegeleiding e.d.):