Kwalitatieve bij- of nascholingsactiviteiten

Als aanbieder van leeractiviteiten is het mogelijk om jouw leeractiviteitenaanbod ter accreditatie aan te bieden bij StiR. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van coaches, teamcoaches of organisatiecoaches.

Door jouw bij- of nascholingsaciviteit te accrediteren, laat je zien een kwalitatieve aanbieder te zijn en word je opgenomen in de scholingsagenda. Hiermee is je aanbod goed zichtbaar voor StiR geregistreerden. 

StiR en LVSC hebben besloten de accreditatie van de na- en bijscholingsactiviteiten aan elkaar te koppelen per 1 oktober 2022. Op deze manier wordt het voor opleiders eenvoudiger om bij beide partijen een activiteit te laten accrediteren. Als een na- of bijscholingsactiviteit is geaccrediteerd bij de een, kan de opleider deze met 50% korting ook inschrijven bij de ander. 

U kunt hier het registratiebewijs downloaden. Met dit registratiebewijs is het mogelijk ook bij LVSC erkenning voor deze bijscholing aan te vragen zonder het aanvraagproces opnieuw te doorlopen.

1608562700_herregistratie
Eisen accreditatie

Om in aanmerking te komen voor accreditatie moet het scholingsaanbod van de aanbieder aan een aantal eisen voldoen, zoals o.a.:

Alle eisen rondom accreditatie staan vermeld in ons Accreditatiereglement.

man2
Procedure aanvragen accreditatie

Voor het aanvragen van accreditatie voor een nascholingsactiviteit geldt een vastgestelde procedure via PE-online door eerst een account aan te maken. Na accordering van deze aanvraag door StiR kan je je verzoek tot accreditatie indienen. Wij verwerken jouw aanvraag wanneer we de accreditatiebijdrage hebben ontvangen. Dan volgt een eerste beoordeling van het dossier op de aanwezigheid en duidelijkheid van de benodigde informatie. Vervolgens beoordeelt onze beoordelingscommissie het programma inhoudelijk op relevantie en of de werkvormen voldoende aansluiten. Ten slotte ontvang je een terugkoppeling en wordt het programma, bij positieve beoordeling, toegevoegd aan onze scholingsagenda. 

Stappenplan aanvragen accreditatie

Kosten accreditatie

De kosten voor het aanvragen van de accreditatie zijn afhankelijk van de duur van de leeractiviteit en wordt 2 jaar toegekend.

Per 1-10-2022 hanteren we de volgende tarieven:

1 - 4 uur € 70,- per jaar
5 - 8 uur € 140,- per jaar
9 - 12 uur € 175,- per jaar
13 - 16 uur € 205,- per jaar
17 - 20 uur € 240,- per jaar
> 20 uur       € 290,- per jaar

StiR is niet BTW-plichtig. Elk uur scholing staat gelijk aan 1 PE punt. 

Verlengen accreditatie

Accreditatie wordt voor de duur van 2 jaar verleend en kan verlengd worden door het indienen van een nieuwe aanvraag via PE-online. Wij zullen een mail sturen ter herinnering. 

Als je geen aanvraag indient stopt de accreditatie. Coaches die op dit moment deze bij- of nascholing volgen, kunnen dit wel bij ons indienen maar dan wordt dit niet automatisch in hun dossier overgenomen.