Nieuws

StiR zoekt nieuwe bestuursleden – iets voor u?

Vacature Bestuurslid Stichting Registratie

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches, teamcoaches, organisatiecoaches en supervisoren. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.
StiR is gevestigd in Tilburg, maar de bestuursoverleggen vinden plaats in het midden van het land.

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn van een van de bestuursleden is een interessante vacature ontstaan. Wij zoeken kandidaten voor de vacature van algemeen bestuurslid.

werkzaamheden

Als bestuurslid vertegenwoordigt u StiR in persoon. Samen met de overige bestuursleden bent u verantwoordelijk voor het gehele (financiële) beleid van StiR.

Bestuursleden worden ondersteund door de manager van StiR, de secretaresse, de registermedewerker en een financieel medewerker.


Kennis, ervaring en competenties
• affiniteit met het werkveld en het onderschrijven de doelstellingen van de stichting;
• richt zich bij de vervulling van de taak primair op het belang van de stichting;
• opereert onafhankelijk;
• is medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, is hierop aanspreekbaar, legt het beleid uit en verdedigt dat daar waar nodig;
• liefst beschikkend over meerjarige bestuurservaring;
• liefst beschikkend over een relevant netwerk;
• is bereid ten minste één zittingstermijn van drie jaar op zich te nemen en heeft de intentie om ten minste twee termijnen van drie jaar zitting te nemen in het bestuur;
• is bereid om alle vergaderingen (4 á 5 vergaderingen per jaar) bij te wonen en zich daar grondig op voor te bereiden.


Beschikbaarheid en vergoeding
Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar op een avond in het midden van het land. Hiernaast vindt eenmaal per jaar een strategiedag plaats. Afhankelijk van de portefeuille-invulling zal hiernaast tevens een beroep gedaan worden waarbij gedacht kan worden aan een inzet van ongeveer twee dagdelen per maand.

Alle bestuurders van StiR ontvangen reis –en een vaste onkostenvergoeding op jaarbasis.


Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd?


Stuur dan uw reactie (gemotiveerde brief en CV) naar onze manager Marieke Bendeler naar: info@Stir.nu


Dag van de coach 6 juni 2019

Kom op 6 juni naar de Dag van de Coach en ontvang als StiR-geregistreerde € 30,- korting!

Stress is een actueel en maatschappelijk issue in Nederland. Verzuimcijfers lopen op en maken stress tot beroepsziekte nummer 1. Medewerkers voelen zich leeg aan het eind van de werkdag, ervaren hoge werklast, ergeren zich aan regels, ervaren onmacht, overschrijden grenzen en raken opgebrand. Wat is stress, wat zijn oorzaken en symptomen? Hoe voorkom je dat je gebukt gaat onder stress en hoe begeleid je cliënten met stressklachten? De Dag van de Coach 2019 brengt alle facetten van stress in beeld. Je weet je eigen lat en die van je cliënten op de juiste hoogte te leggen.

Als lid van de StiR komt in u aanmerking voor € 30,00 korting.

Let op, er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Voor het programma en aanmelden klik hier


Subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ is opgesteld voor alle 45-plussers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers, daar waar dit voorheen enkel opengesteld was voor specifieke beroepen als ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten. Hij trekt nog eens 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De zelfstandig loopbaanadviseur kan deze subsidie aanvragen. Ook bij StiR geregistreerden kunnen dit doen (dus je bent niet verplicht een Noloc registratie te overleggen), mits ze aan de aanvraagcriteria voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag rechtstreeks naar de site van het ministerie. Mocht u hier nog vragen over hebben, verzoeken wij u deze ook rechtstreeks bij hun te stellen.