Nieuws

Subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ is opgesteld voor alle 45-plussers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers, daar waar dit voorheen enkel opengesteld was voor specifieke beroepen als ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten. Hij trekt nog eens 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De zelfstandig loopbaanadviseur kan deze subsidie aanvragen. Ook bij StiR geregistreerden kunnen dit doen (dus je bent niet verplicht een Noloc registratie te overleggen), mits ze aan de aanvraagcriteria voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag rechtstreeks naar de site van het ministerie. Mocht u hier nog vragen over hebben, verzoeken wij u deze ook rechtstreeks bij hun te stellen.


StiR zoekt nieuwe bestuursleden – iets voor u?

StiR zoekt nieuwe bestuursleden – iets voor u?

Vacature Bestuurslid Stichting Registratie bij voorkeur gecombineerd met de functie penningmeester en registerverantwoordelijke

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van coaches, teamcoaches, organisatiecoaches en supervisoren. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

StiR is gevestigd in Tilburg, maar de bestuursoverleggen vinden plaats in het midden van het land.

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn van een van de bestuursleden is een interessante vacature ontstaan. Wij zoeken kandidaten voor de vacature van bestuurslid met de portefeuille penningmeester. Hiernaast zijn we op zoek naar kandidaten met ervaring bij Registratiestichtingen of Stichtingen die erkenningsregelingen beheren.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie klik hier


Iedereen wordt of wil een coach. Waarom?

Van ezelcoach tot executive hulpverlener: het aantal coaches dat je bijstaat bij problemen op het werk groeit alsmaar verder. "Al die onervaren coaches zijn niet schadelijk, wel erg zwak," zegt Erik de Haan, hoogleraar organisatieontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoeveel coaches er zijn in Nederland, daar kan Miriam Oude Wolbers van Nobco, beroepsvereniging voor coaches "geen zinnig woord" over zeggen. "Bij onze vereniging zijn er 26.000 ingeschreven, maar dat zegt niks over het aantal werkzame coaches."

Coaching bij carrièreplanning, outplacement, verzuimbeheersing, re-integratie, mobiliteit, start-upcoaching, talentcoaching: zomaar een greep uit de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel van het afgelopen jaar. Het register van de KvK telt nu ruim 42.000 coaches. Op het gebied van arbeidsbemiddeling zijn er 9.456 vestigingen actief in 2018, laat de KvK weten.

Op zich een goed teken, vindt Oude Wolbers. "Dat wil zeggen dat er steeds meer aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Maar voor afnemers van coaching is het lastig zicht te krijgen op de kwaliteit."

We willen onszelf ontplooien en we werken anders

Waarom het aanbod groeit? Er komt steeds meer ruimte voor zelfontplooiing, we werken anders, met meer verschillende mensen en het taboe op het vragen van hulp verdwijnt, zegt Miriam Oude Wolbers. Bovendien gaat de ontwikkeling van banen zo snel dat duurzame inzetbaarheid een steeds grotere rol gaat spelen, en daar komen al die coaches om de hoek kijken.

"Onboard coaching is nu populair. Een nieuwe medewerker wordt in de eerste honderd dagen gevolgd en gecoacht. De coach helpt je niet alleen te kijken naar het werk, maar bijvoorbeeld ook met contact maken met nieuwe collega's en de oude patronen die je meenam uit je oude baan los te laten."

'Wildgroei aan niet ingeschreven coaches is zorgelijk'

Een geregistreerde coach legt meer gewicht in de schaal. Er zijn meerdere instituten waar een coach zich kan registreren. Niet handig, zegt Stichting Register (StiR), waar duizend coaches staan ingeschreven. De wildgroei aan coaches noemen de stichting zorgelijk. "Wij zijn er om eisen te stellen aan de kwaliteit. Een onbeschermde, ongeregistreerde coach kan averechts werken", zegt Marieke Bendeler van StiR.

Het beroep coach, onbeschermd of niet, is duidelijk een populaire carrièreswitch. Bendeler: "Meestal zijn dat mensen die zelf ergens tegenaan zijn gelopen in hun loopbaan en zijn geholpen. 'Dat wil ik ook gaan doen!' denkt zo iemand. Je bouwt een site en kunt zo beginnen."

Werkgevers bieden vaak zelf coaches aan

LVCS is een van die beroepsverenigingen voor coaches en supervisoren met 3.700 aangesloten leden. Ook zij merken een toenemende belangstelling, mede dankzij werkgevers. "Werkgevers initiëren dit zelf en hebben een interne coachpool waar personeel gebruik van kan maken."

"Er zijn ook werkgevers die er budget voor beschikbaar stellen, en binnen cao's wordt steeds vaker een budget vastgelegd voor duurzame inzetbaarheid van personeel. dat besteed kan worden aan coaching."

Het klopt dat het aantal coaches groeit, zegt Erik de Haan. De Haan is hoogleraar organisatieontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam en zelf parttime coach. "Er is niets tegen onervaren coaches. Ze moeten het natuurlijk ergens leren."

Coaches zijn vaak ex-managers die over zichzelf willen praten

Maar, zegt De Haan, als een coach niet aan supervisie doet, zijn kennis niet up-to-date houdt en geen opleiding heeft gevolgd, stelt de coaching meestal weinig voor. "Vaak zijn dat ex-managers met een uitgebreid netwerk, aanzien, en ervaring in het mentoren van jongere werknemers."

Dit soort coaches geeft advies vanuit eigen ervaring en praat veel over zichzelf en hoe hij zelf problemen heeft aangepakt. "Niet direct schadelijk, maar wel een zwakke vorm van interventie." Een groeiende beroepsgroep instappen is nu eenmaal een aantrekkelijke keuze, zegt De Haan.

Vroeger werd een coach ingehuurd als allerlaatste redmiddel, als er iets grondig mis was gegaan, vertelt de hoogleraar. "Tegenwoordig gaan coaches uit van de wil van de cliënt, die er zelf om vraagt ", zegt De Haan. "Coaches werden gezien als de verlengde arm van het management. Dat is allang niet meer zo."

Carin Höppener is zo'n coach die zich liet omscholen. Carin werd zelfstandig coach na een lange carrière als hr-manager bij grote bedrijven en nadat ze boventallig verklaard werd na een reorganisatie, ging het roer om. Ze specialiseerde zich in stressreductie en loopbaancoaching op de boerderij en werkt met ezels.

"Toen ik begon werkte iedereen met paardencoaching. Dat wilde ik niet. Ik heb aan koeien gedacht, maar die moesten hier in de regio lang in quarantaine. Ezels zijn rustige dieren met een lage energie. Als iemand geen zelfvertrouwen heeft of wantrouwig is, merk ik dat aan de ezel. Zo kan ik vragen stellen die dieper gaan dan bij een gewoon coachingsgesprek."

"Een ezel laat zich graag leiden, maar moet zich wel veilig voelen. Ze dienen ook als een warme schouder bij rouw of verlies, want dat kan ook voorkomen in je loopbaan."

De groei van het aantal coaches stopt voorlopig niet, denkt Erik de Haan. "Stressgerelateerde klachten komen steeds meer voor, en werknemers willen zelf graag werken aan persoonlijke groei en verandering."


StiR presenteert met trots haar nieuwe Reglement Registratie

Het bestuur van StiR heeft haar nieuwe Reglement Registratie vastgesteld dat zal gaan gelden vanaf 15 november 2018. Een aanscherping en tevens verduidelijking van de eerder gemaakte afspraken bleek noodzakelijk om zodoende tegemoet te komen aan de feedback vanuit het veld. Met dit nieuwe Reglement Registratie heeft StiR een goede stap gezet in het versterken van de herkenbaarheid en het eenduidiger opstellen van de afspraken. Hiermee vereenvoudigt ze het registratieproces wat zorgdraagt voor een prettiger manier van werken, voor zowel de geregistreerden als StiR zelf.

Wijzigingen

De meeste zaken waren al eerder afgesproken en gecommuniceerd, maar zijn nu op overzichtelijke wijze in een document gevoegd. Wel is het belangrijk te weten dat StiR vanaf 1 november a.s. niet meer spreekt over uren als het gaat om bij –en nascholingsactiviteiten maar om PE-punten, waar 1 PE-punt gelijk staat aan 1 uur. Hiermee komt ze tegemoet aan de wens van vele geregistreerden en draagt ze zorg voor meer eenduidigheid t.o.v. andere registers.

Hiernaast verandert er voor coaches en organisatiecoaches niets ten opzichte van de eerder gemaakte en gecommuniceerde afspraken. Voor supervisoren heeft het StiR bestuur gekozen om in het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC de (her) registratie eisen niet op te nemen in het huidige Reglement en vast te houden aan de eerdere afspraken. Voor Teamcoaches heeft het bestuur ervoor gekozen om de nieuwe eisen in te laten gaan per 1/1/2020. De teamcoaches die voor dat moment hun verzoek tot herregistratie moeten indienen, moeten voldoen aan de eerder bekende eisen onder A. De teamcoaches die voor het eerst voor herregistratie in aanmerking komen tussen 1/1/2020 en 1/1/2025 zullen deels moeten voldoen aan 100 begeleidingsuren per jaar, deels aan 80 per jaar (zie voor meer informatie op onze website). De overige afspraken zijn hetzelfde gebleven.


Voor meer informatie kunt u hier terecht.


Coach benchmark 2018

Nobco heeft net als in 2016 een benchmark 2018 verricht en brengt hiermee de Nederlandse coachmarkt in beeld. Aan de benchmark hebben ruim 1.100 beroepscoaches deelgenomen.

Samenvatting resultaten

De top vijf van coachvragen bestaat voornamelijk uit werk-gerelateerde thema’s. Het is dan ook vaak de werkgever die de coaching financiert. Naast 1-op-1 coaching wordt teamcoaching steeds vaker ingezet. Een gemiddeld traject van 7,5 sessies beslaat 20 weken waarin de coach en coachee elke 2,5 week een afspraak hebben die gemiddeld 80 minuten duurt. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt 1/3 van de coaches ook via de telefoon en e-mail contact met zijn klanten. De tarieven van NOBCO-coaches liggen hoger dan die van andere coaches en zij blijken vaker actief te zijn als zelfstandig ondernemer. Verder komt uit de peiling naar voren dat 1 op de 3 fulltime actief is als coach. Beroepscoaches nemen hun vak serieus, zijn vrijwel altijd hoogopgeleid en doen regelmatig aan supervisie & intervisie.

Top 5 Coachvragen

1. Zelfontplooiing

2. Balans werk-privé

3. Samenwerking met collega’s

4. Loopbaan/carrière

5. Stress en/of Burn-out


Factsheet 2018 met kerncijfers is hier te downloaden.

Factsheet 2016 met kerncijfers is hier te downloaden.


Congres Cross-over 14 november 2018, korting StiR leden

In het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC kunnen StiR geregistreerden zich nu met korting aanmelden voor het congres Cross-over op 14 november te Zwolle! Bijwonen van dit congres kan ingebracht worden in het kader van de StiR-herregistratie.

Tijdens het congres wordt ingezoomd op thema’s uit de maatschappij van vandaag en wat deze betekenen voor jou als professioneel begeleider. Hoe kun je verschillen overbruggen? Met inmiddels ruim 200 deelnemers belooft het een mooie dag te worden met een zeer gevarieerd en interactief programma met keynotes Saniye Çelik, lector Diversiteit en Lilian Linders, lector Sociale Veerkracht en moderator Ruben Maes. De workshops belichten ieder een ander onderwerp dat raakt aan maatschappijbewust begeleiden, zoals: diversiteit, begeleiding van millennials, agressie, kwetsbaarheid, verschillen tussen generaties en nog veel meer.

Tijdens het congres ontvang je gratis het nieuwe boek Coaching in context – denken over maatschappij en coaching, van auteurs Sijtze de Roos en Jikke de Ruiter.

Meer informatie: https://www.lvsc.eu/cross-over


Congres Positief Leiderschap - 30 november 2018

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Dat een positieve benadering kan leiden tot betere prestaties, meer betrokkenheid en een positieve organisatiecultuur zal niemand verbazen. Positief leiderschap richt zich op werk gerelateerd welbevinden, sterke kanten van mensen, veerkracht en ontwikkeling. Tijdens het Congres Positieve Psychologie zal de Amerikaanse grondlegger Kim Cameron met u delen hoe aandacht, medeleven, begrip en werken met de positieve krachten in de dagdagelijkse praktijk van organisaties tot positieve resultaten leiden.

Een gevarieerd aanbod van sessies brengt positief leiderschap in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven in beeld en biedt handvatten hoe zelf een positief leider te worden of hoe uw cliënten te begeleiden in hun ontwikkeling naar positieve leiders.

Ronald Giphart sluit deze dag af door uit de doeken te doen hoe de afgelopen twee miljoen jaar leiderschap is gevormd en wat we heden ten dage van leiders verlangen.

13 inspirerende sprekers: Kim Cameron, Wil Foppen, Ronald Giphart, Anje-Marijcke van Boxtel, Fredrike Bannink, Eline Kuiper, Christien Brinkgreve, Nick van Dam, Judith Grimbergen, Marcel Hendrickx, Sanne Netten, Bas Snippert en Helma Ton

Als lid van StiR ontvangt u € 30,00 korting op deelname aan dit congres!

Meer informatie & aanmelden: www.positievepsychologiecongres.nl


Haagse Hogeschool door StiR erkend als Organisatiecoaching

De Haagse Hogeschool is door StiR erkend als Organisatiecoaching. Afgestudeerden met diploma Post HBO opleiding kunnen zich registreren. Heeft u interesse? Kijk dan op onze website pagina: https://www.stir.nu/registreren/registreren-als-begeleider


StiR opent haar register voor Organisatiecoaches

Steeds vaker blijkt dat organisaties merken dat er van binnenuit te weinig wordt geleerd of dat het geleerde te weinig in praktijk gebracht wordt. Steeds vaker staan organisaties voor ingrijpende en complexe verandervraagstukken. De behoefte van organisaties om hulp of begeleiding te zoeken omdat deze het ‘niet voor elkaar krijgt’, lijkt groter. Maar vind maar eens een goede Organisatiecoach die ingezet kan worden om (collectieve) complexe leerprocessen te begeleiden, waarbij kennis en ervaring van betrokkenen optimaal ingezet wordt en het resultaat zelf door betrokkenen wordt ingevuld. Iemand die het probleem integraal benadert en op meerdere niveaus van de organisatie, gebruikmakend van reflectieve vragen en zo nodig met ‘reframing’ van bekende kaders.

Om tegemoet te komen aan de wens van werkgevers en die van begeleiders in deze, heeft StiR een nieuw register opgericht: die van Organisatiecoach.

De Organisatiecoach is een coach, wiens klant een organisatie is. Dat wil zeggen: meerdere mensen die met elkaar (moeten) samenwerken (gezamenlijk eigenaarschap) vanuit een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk resultaat moeten behalen. Een Organisatiecoach focust zich op collectieve leerprocessen binnen de organisatie en de onderlinge samenhang en van de organisatie als totaalsysteem vanuit organisatievragen in relatie tot de verwachting.

Op dit moment kunnen opleidingen een StiR-erkenning Organisatiecoach aanvragen. Zodra deze verleend zijn, zal dit zichtbaar zijn op de website en kunnen geïnterresseerden met de juiste opleidingsachtergrond zich laten registreren bij StiR als Organisatiecoach. Via de verschillende kanalen zullen we dit kenbaar maken.

Heeft u op dit moment vragen over dit register, laat het ons weten via info@stir.nu


StiR nieuwsbrief 15 maart 2018

Klik hier voor de StiR nieuwsbrief van 15 maart 2018