StiR

Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en het register van coaches, teamcoaches en organisatiecoaches beheert. Wij dragen bij aan de ontwikkeling en kunde van coaches. Hierdoor zorgen wij voor een sterker imago van onze sector. 

StiR register

Het StiR register is een onafhankelijk register van coaches dat doorzoekbaar is voor cliënten en opdrachtgevers. Alle coaches in dit register voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.

Coaches
Als geregistreerde bij StiR:

  • ben je opgenomen in het StiR register en dus goed vindbaar voor opdrachtgevers; 
  • is het voor opdrachtgevers duidelijk dat je een goed opgeleide coach bent;
  • mag je het StiR-keurmerk en logo voeren in al je communicatie-uitingen als zelfstandig begeleider;
  • kan je terugvallen op de gedragscode en het klachtreglement van StiR. 

Opdrachtgever
Als opdrachtgever kan je het StiR register gebruiken om een goed opgeleide coach te vinden die aansluit bij jouw wensen en behoeften. 

StiR keurmerk 

Coaches die aan de kwaliteitseisen van StiR voldoen en opgenomen zijn in het StiR register, mogen het StiR keurmerk uitdragen. Dit is een uniek, onafhankelijk bewijs van kwaliteit als coach. 

1607514139_pexels-mentatdgt-1311518gg
Kwaliteitseisen

Als StiR zijn wij expert in het bepalen en bewaken van de kwaliteit van coaches. Om in aanmerking te komen voor opname in het register moet een coach een StiR erkende opleiding hebben gevolgd en conform onze gedragscode werken.

Lees meer over onze kwaliteitseisen in ons Registratie Reglement.

1608630736_pexels-fox-1595388
Onze missie en visie

Missie
StiR biedt als onafhankelijk kwaliteitskeurmerk aan coaches en opleiders de mogelijkheid zich door accreditatie en/of registratie in kwalitatief opzicht professioneel te onderscheiden.

Visie
StiR streeft naar hoogwaardige kwaliteit van coaches en opleiders in Nederland. Registratie en herregistratie bij StiR vindt uitsluitend plaats op basis van gepaste kwaliteitsnormen. StiR draagt zo in belangrijke mate bij aan de zichtbaarheid en profilering van uitsluitend kwalitatief hoogwaardige coaches en opleiders. Zij wil maximale transparantie bieden aan de klant door in te staan voor de kwaliteit van bij StiR geregistreerde begeleiders (coaches) en opleiders. Het doel van StiR is om uiteindelijk te komen tot één centraal en landelijk als zodanig erkend kwaliteitsregister van begeleiders (coaches) en opleiders.