Gedragscode en klachtmanagement

De bij StiR geregistreerde coaches en scholingsaanbieders werken conform onze gedragscodes. 

Gedragscode

Coaches, teamcoaches en organisatiecoaches die zijn aangesloten bij StiR bieden professionele dienstverlening. In onze gedragscode staat beschreven wat jij als opdrachtgever of cliënt mag verwachten als je met één van onze coaches gaat werken. 

Download Gedragscode Professioneel Begeleiders

Alle coaches die zijn opgenomen in het StiR register, hebben een StiR erkende opleiding succesvol afgerond. Deze erkende opleidingen voldoen aan een aantal vooraf gestelde (kwaliteits)eisen. In onze gedragscode staat beschreven wat je als professioneel begeleider van een erkende opleiding mag verwachten.   

Download Gedragscode Scholingsaanbieders

1608563384_koffie
Klachtmanagement

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van opdrachtgevers en cliënten. Heb je opmerkingen of klachten? Neem dan contact met ons op. 

Klachtreglement

Heb je een klacht over de dienstverlening van onze coaches?
Raadpleeg het StiR Klachtreglement.
Een klacht kan via info@stir.nu worden ingediend. Wij vragen je daarbij onderstaande gegevens te vermelden:

  • naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de aanklager én van de coach waarop de klacht betrekking heeft;
  • algemene gegevens over het coachingstraject (bijv. coachingsovereenkomst);
  • omschrijving van de klacht;
  • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden/gebeurtenissen m.b.t. het ontstaan van de klacht, eventuele correspondentie over de klacht);
  • informatie over wat er ondernomen is om tot een oplossing te komen;
  • datering en ondertekening van de klacht door de aanklager.

Voor het indienen van een klacht vragen wij € 50,-. De klacht wordt in behandeling genomen als het bedrag is betaald. Als jouw klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, krijg je het bedrag terug.