FAQ

Algemeen


Ik ben een professioneel begeleider


Ik zoek een professioneel begeleider

 • 01Waarom zou ik kiezen voor een StiR professional?

  Het beroep van professioneel begeleider is een onbeschermd vak. Iedereen die een goed gesprek kan voeren, kan zich als coach presenteren. Dit zegt echter nog niets over de kwaliteit, vaardigheden, kennis en ervaring. StiR heeft ervoor gekozen om een onafhankelijk register in te richten waarmee professioneel begeleiders hun competenties en klanttevredenheid kunnen aantonen. Daarnaast hebben wij een helder klachtreglement en onderschrijven alle StiR professionals de gedragscode.  

  Ga naar register.

 • 02Ik ben op zoek naar een coach, teamcoach of organisatiecoach. Waar kan ik deze vinden?

  In ons StiR register vind je gemakkelijk iemand die aansluit bij jouw wensen en behoeften. Een professioneel begeleider met het StiR keurmerk staat garant voor transparantie en kwaliteit. 

  Klik hier om naar het register te gaan. 


Ik ben een erkende opleider

 • 01Komt een erkende opleiding in aanmerking voor accreditatie?

  Een erkenning wordt (op verzoek van de opleider) afgegeven aan opleidingen die voldoen aan de eisen die StiR stelt. Als mensen deze opleiding succesvol hebben afgerond, kunnen ze zich laten registreren bij StiR. Als de geregistreerde na 5 jaar het verzoek tot herregistratie bij ons indient, moet aangetoond worden dat de afgelopen 5 jaar oa voldoende bij -en nascholing is gevolgd om hun vak nog steeds goed uit te kunnen voeren. Dit zijn leeractiviteiten die verder gaan dan de erkende opleiding. 

  StiR zal in principe geen opleidingen die eerder zijn erkend in volledigheid in aanmerking kunnen laten komen voor accreditatie. Wel zou de aanbieder kunnen nagaan of een deel van de opleiding in aanmerking zou kunnen komen voor accreditatie omdat dit bijvoorbeeld zinvol is om te volgen voor cursisten die niet deze specifieke opleiding hebben gevolgd of dat volgens de aanbieder goed kan dienen als opfrismogelijkheid. Op voorhand kan StiR geen concreet antwoord geven op deze vraag, maar dient de aanbieder de activiteit aan te bieden ter accreditatie. De accreditatiecommissie zal de aanvraag (na betaling van de factuur) op inhoud beoordelen.  

  Lees meer over de eisen die gesteld worden aan accreditatie. 

 • 02Wat is het verschil tussen een geaccrediteerde opleiding en een erkende opleiding?

  Een geaccrediteerde opleiding (ook wel leeractiviteit of bij -en nascholingsactiviteit) is een cursus of training die geregistreerden moeten volgen om aan de herregistratie-eisen te kunnen voldoen. Een erkende opleiding is de opleiding die de professioneel begeleiders gevolgd moeten hebben om zich in te kunnen schrijven in het register. 

  Klik hier voor de scholingsagenda van geaccrediteerde leeractiviteiten.

  Klik hier voor het overzicht van erkende opleidingen.

 • 03Hoe lang is een verleende accreditatie geldig?

  Een toekenning van accreditatie heeft (bij ongewijzigde inhoud) een geldigheid van 2 jaar vanaf de dag dat de accreditatiecommissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager. 

  Klik hier voor meer informatie over accreditatie. 

 • 04Wat zijn de kosten voor het aanvragen van accreditatie?

  Klik hier voor het overzicht van de kosten voor accreditatie. Een goedgekeurde accreditatie heeft een duur van 2 jaar vanaf het moment van afgifte.

  De aanvraag moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit ontvangen zijn bij StiR. Mocht de aanvraag later ingediend worden, dan wordt dit beschouwd als ‘spoed’-aanvraag en kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • 05Hoe vraag ik accreditatie aan?

  De wijze waarop accreditatie aangevraagd kan worden hebben wij in het stappenplan beschreven. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in het accreditatiereglement.

  Lees hier meer over accreditatie. 

 • 06Wat zijn de voorwaarden voor accreditatie van mijn leeractiviteit/waar moet een cursus aan voldoen?