Vraag en Antwoord

 • 1 Wat heb ik aan een registratie bij StiR?

  Het beroep professioneel begeleider is een vrij beroep. Iedereen kan zich uitgeven als coach of supervisor. Voor u is het dus belangrijk om uw kwaliteit aan uw klanten en/of opdrachtgevers te kunnen aantonen.

 • 2 Wat is StiR?

  StiR is een onafhankelijk bewijs voor kwaliteit voor professioneel begeleiders, zoals coaches en supervisoren. StiR is een onafhankelijk keurmerk voor beroepsbeoefenaren op het gebied van begeleidingskunde. StiR is het onafhankelijk bewijs van kwaliteit.

 • 3 Waar kan ik meer informatie vinden over het GITP-assessment?

  U kunt voor het aanvragen van een informatiepakket en vragen over het GITP assessment tot erkend coach direct contact opnemen met de heer Meyer van GITP via H.Meyer@gitp.nl.

 • 4 Wordt de dienstverlening van een door StiR erkende begeleider vergoed door zorgverzekeraars?

  Uw registratie bij StiR is op dit moment geen door zorgverzekeraars gestelde eis voor vergoeding van uw dienstverlening.

 • 5 Aan welke eisen moet ik voldoen om te kunnen registreren bij StiR?

  Om ingeschreven te zijn in het StiR-register moet u voldoen aan een aantal criteria. Voor het keurmerk moet u:

  • een door StiR gecertificeerde opleiding hebben gevolgd
  • uw aanvraag binnen 5 jaar na afronding van een door StiR gecertificeerde opleiding hebben ingediend
  • voor uw herregistratie na 5 jaar vlieguren maken en uw vak goed bijhouden.

  De criteria staan voor kwaliteit en zijn gebaseerd op ontwikkelingen op het gebied van effectiviteit van professioneel begeleiders. Uitgebreide informatie over de erkenningscriteria en criteria voor herregistratie vindt u op onze website.

 • 6 Is registreren bij StiR ingewikkeld?

  StiR heeft een systeem ontwikkeld waardoor u op een eenvoudige manier kunt aantonen dat u aan de eisen voldoet. Niet veel papierwerk en administratie dus. Elke vijf jaar vindt een hertoetsing plaats. Ook dat is een eenvoudig en transparant systeem. StiR vindt het belangrijk dat de erkenningscriteria en criteria voor herregistratie staan voor kwaliteit en effectiviteit van de professional.

 • 7 Moet ik lid zijn van een beroepsvereniging om me te kunnen registreren?

  Nee. Iedereen die zich wil inschrijven moet voldoen aan de criteria die door StiR zijn vastgesteld. De wijze waarop u uw vak en kwaliteit onderhoudt en bijhoudt is aan u. Wij begeleiden u daar niet in, we schrijven u niets voor en we jagen u niet op kosten. Wij toetsen uw professionele kwaliteit en bemoeien ons niet met de wijze waarop u die heeft verkregen. Beroepsverenigingen kunnen u met hun aanbod helpen uw professionaliteit te ontwikkelen, maar het is aan u of u daar wel of geen behoefte aan heeft. StiR is aan geen van de beroepsverenigingen gelieerd.

 • 8 Kan ik lid worden van de Linkedingroep van StiR?

  Ja, u kunt lid worden van de Linkedin-groep van StiR. Lid worden kan ook als u (nog geen) registratie hebt bij StiR.

 • 9 Kan ik de nieuwsbrief van StiR ontvangen?

  Als u geregistreerd bent bij StiR ontvangt u automatisch de nieuwsbrief.

 • 10 Ik ben op zoek naar een coach of supervisor. Waar kan ik deze vinden?

  U kunt in de verschillende registers van StiR een coach of supervisor zoeken. U kunt daarbij onder andere zoeken op specialisaties en regio’s.

 • 11 Is het mogelijk om een klacht in te dienen tegen een niet door StiR erkende professioneel begeleider?

  Als er sprake is van een klacht over een niet door StiR erkende begeleider dan is het niet mogelijk om een klacht in te dienen bij StiR.

 • 12 Heeft StiR standaard algemene leveringsvoorwaarden waar geregistreerden gebruik van kunnen maken?

  StiR houdt zich bezig met de erkenning en registratie van professioneel begeleiders. Uw vraag is van belang voor een goede uitvoering van uw beroep. Als register hebben wij daar geen rol in. U kunt zich wenden tot een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld NOBCO, LVSC, NOLOC.

 • 13 Wat zijn de voordelen van registratie?

  U vindt een helder overzicht van de voordelen van registratie hier.

 • 14 Kunt u mij vertellen wat goede opleidingen zijn voor coaches?

  De door StiR gecertificeerde opleidingen voldoen aan de door StiR gestelde eisen. U vindt een overzicht van de gecertificeerde opleidingen voor coaching, teamcoaching en supervisor op onze website.

 • 15 Kan ik op grond van opleiding en/of ervaring een vrijstelling krijgen?

  StiR is van mening dat competenties op de meest betrouwbare manier beoordeeld kunnen worden op basis van 'het laten zien'. Het belangrijkste beoordelingsinstrument is daarom een assessment op basis van werkelijk gehouden gesprekken. Een opleiding ondersteunt de competentieontwikkeling, maar biedt geen garantie voor kwaliteit. Daarom biedt StiR geen vrijstelling op basis van opleiding of ervaring.

 • 16 Hoe verhoudt registratie door StiR zich tot andere registraties?

  De missie van StiR geeft onder meer aan dat haar doel de verdere inhoudelijke ontwikkeling en transparantie van professioneel begeleiders is. StiR streeft ernaar, dat haar registratie toonaangevend wordt in de markt. Professioneel begeleiders die hebben voldaan aan de eisen van registratie kunnen wel aangeven welke andere formele erkenningen zij bezitten. Te denken valt hierbij aan de erkenning als supervisor door LVSC, de erkenning als Mediator door het NMI of de erkenning als loopbaancoach door het CMI.

 • 17 Waarom is het nodig om mij als coach te registreren?

  Het beroep van professioneel begeleider is onbeschermd, iedereen die er voor voelt of denkt een goed gesprek te kunnen voeren kan zich als coach presenteren. StiR heeft er voor gekozen om een onafhankelijk keurmerk te ontwikkelen waarmee professioneel begeleiders hun competenties en klanttevredenheid kunnen aantonen. U kunt met dit keurmerk aantonen dat u op een behoorlijk kwalitatief niveau uw vak uitoefent en u hierin toetsing, ontwikkeling en transparantie belangrijk vindt. Hiermee onderscheidt u zich in de markt.

 • 18 Zijn er voor StiR-geregistreerden ook kortingen op vakbladen afgesproken?

  Als geregistreerde bij StiR ontvangt u 25% korting op abonnementen van de volgende vakbladen:

  • Tijdschrift voor Coaching: u betaalt € 34,15 i.p.v. € 45,50. Voor meer informatie www.tvc.nl.
  • LoopbaanVisie: u betaalt € 34,15 i.p.v. € 45,50. Voor meer informatie www.loopbaan-visie.nl.
  • Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties: u betaalt € 34,15 i.p.v. € 45,50. Voor meer informatie www.tvoo.nl. Bij interesse kunt u mailen naar info@tvoo.nl.
  • Counselling Magazine: u betaalt € 30,00 i.p.v. € 40,00). Voor meer informatie www.counsellingmagazine.nl.
 • 19 Heeft StiR een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar geregistreerden gebruik van kunnen maken?

  StiR houdt zich bezig met de erkenning en registratie van professioneel begeleiders. Uw vraag is van belang voor een goede uitvoering van uw beroep. Als register hebben wij daar geen rol in. U kunt zich wenden tot een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld NOBCO, LVSC, NOLOC.

 • 20 Zijn de bij StiR geregistreerde coaches en supervisoren gehouden aan een gedragscode?

  De bij StiR geregistreerde professioneel begeleiders onderschrijven en werken conform de Gedragscode voor professioneel begeleiders.

 • 21 Ik heb een klacht over een door StiR erkende coach of supervisor. Waar kan ik deze klacht indienen?

  In samenhang met de Gedragscode voor professioneel begeleiders kent StiR een vertrouwenscommissie en Tuchtcollege. Een klacht kan per mail worden ingediend bij het secretariaat, via info@stir.nu en bevat ten minste:

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de coach waarop de klacht betrekking heeft
  • algemene gegevens over het coachingstraject (bijv. de coachingovereenkomst)
  • een omschrijving van de klacht
  • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht, eventuele correspondentie over de klacht)
  • informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht
  • datering en ondertekening van de klacht door de klager

  De klager is een bedrag van € 50 euro verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een factuur. Nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen, wordt uw klacht in behandeling genomen. Het bedrag wordt terugbetaald indien een klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard. Kijk voor meer informatie in het klachtreglement en de gedragscode.

 • 22 De door mij gevolgde opleiding is niet erkend door StiR. Waarom niet?

  Het is een vrije keuze van opleidingen om zich wel of niet te laten erkennen door StiR. Jouw opleiding heeft zich niet bij StiR geregistreerd.

 • 23 Wat kost registratie bij StiR?

  Kijk voor de tarieven bij Registreren.