Erkenning opleiding

Alle professioneel begeleiders, zoals coaches, teamcoaches of organisatiecoaches die opgenomen zijn in het StiR register, hebben een StiR erkende opleiding succesvol afgerond. Deze erkende opleidingen voldoen aan een aantal vooraf gestelde (kwaliteits)eisen.  

Door jouw opleiding te laten erkennen, laat je zien een kwalitatief goede opleiding te bieden voor professioneel begeleiders. Jouw opleiding wordt opgenomen in ons scholingsaanbod en is daarmee goed vindbaar voor studenten. 

1608563004_man2
Procedure erkenning opleiding

Wil je als opleiding door StiR erkend worden, dan kan je een aanvraag indienen. De opleiding dient aan een aantal eisen te voldoen, zoals voldoende aandacht voor de verschillende competenties en scholingsuren.

In de erkenningsprocedure maken we onderscheid tussen een coachopleiding, een teamcoachopleiding en een opleiding tot organisatiecoach.

Aanvraagformulier erkenning coachopleiding

Aanvraagformulier erkenning opleiding organisatiecoach

Aanvraagformulier erkenning teamcoachopleiding

Download het aanvraagformulier dat op jouw opleiding van toepassing is en mail dit naar info@stir.nu.

Kosten erkenning


De jaarlijkse bijdrage voor de erkenning is € 1.650,-. Daarnaast vragen wij eenmalig € 550,- voor de beoordeling.

Voor opleidingsinstituten met meerdere opleidingen hanteren wij de staffel hiernaast. StiR is niet BTW-plichtig.

Eenmalig  

Jaarlijkse bijdrage erkenning  

Erkenning  1e opleiding

€ 550,- € 1.650,-

Erkenning 2e opleiding

€ 550,-

€ 825,-

Erkenning 3e opleiding

€ 550,-

€ 550,-

Erkenning 4e en volgende opleiding

€ 550,-

€ 275,-

pexels-mentatdgt-1311518gg
Verlenging erkenning

Een erkenning wordt afgegeven voor een duur van 5 jaar. Minimaal 3 maanden voordat de registratie verloopt, vragen wij de opleider of zij hun erkenning willen verlengen. Het verlengen van de erkenning verloopt volgens de methodiek van 'lerend evalueren', door middel van een leergesprek met een collega opleider. Klik hier voor de procedure.

Wil je als opleider de erkenning niet verlengen? Zorg dan dat de aanvraag voor het stopzetten van de erkenning uiterlijk 1 december van het lopende jaar door StiR ontvangen is. De erkenning wordt dan vanaf 31 december stopgezet.