Herregistratie

Herregistratie is van belang om de kwaliteit van ons keurmerk te waarborgen. Ben je in het StiR register opgenomen? Dan ontvang je uiterlijk 3 maanden vóór het verlopen van de herregistratietermijn bericht over de naderende herregistratiedatum. 

1608562253_herregistratie
Eisen herregistratie

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, moet je voldoen aan een aantal belangrijke eisen op het vlak van bij- en nascholing, intervisie en begeleidingstrajecten.

Alle informatie, de gestelde eisen en de wijze waarop je stukken kan aanleveren voor herregistratie, is terug te vinden in het StiR Registratie Reglement. De herregistratie verloopt, net als de registratie, via PE-online.

pexels-fauxels-3184317
Scholingsagenda

Eén van de herregistratie-eisen is het volgen van door StiR geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten. In de scholingsagenda is een compleet en actueel overzicht van bij- en nascholing te vinden.

1607507405_uitschrijven
Uitschrijven

Wanneer je besluit om geen verzoek tot herregistratie in te dienen, betekent dit niet dat je automatisch uitgeschreven wordt. Dit moet je namelijk zelf kenbaar maken door een mail te sturen naar info@stir.nu. Doe dit vóór 1 december van het lopende jaar, zodat jouw registratie per 1 januari van het nieuwe jaar beëindigd kan worden.