Nieuws

StiR erkent opleiding Teamchange Talentontwikkeling

Op 6 oktober 2017 heeft StiR de opleiding Teamchange Talentontwikkeling erkend. Deelnemers aan de opleiding kunnen binnen 5 jaar na afronding van de leergang erkenning bij StiR aanvragen. StiR feliciteert Teamchange Talentontwikkeling van harte met de erkenning.


Terugblik StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ 5 oktober 2017

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats

Lees meer

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats.

Liesbeth Kooijman, bestuurslid van StiR, opende de middag door kort Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend voor je stress uit’ te introduceren. Suzan start de bijeenkomst met de melding dat haar boek op dit moment het best gelezen en meest verkochte boek is over stress.

In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema stress verder uitgediept. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling inspanning en ontspanning van de firma Stress’. Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking van stress en de wijze waarop mensen hier mee kunnen omgaan. Coaches kregen praktische handvatten over de verschillende oorzaken van overbelasting.

Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten signeren van het boek, dat alle deelnemers mee naar huis kregen.

De deelnemers waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 8,1.

Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor hun vakontwikkeling en inspiratie.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar.


Persbericht prijsuitreiking HSP Professional van het Jaar 2017

De organisatie van het HPS Congres Nederland heeft een Verkiezing van de HSP Professional van het Jaar in het leven geroepen. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 13 oktober in Spant! Bussum, tijdens het HSP Congres Nederland 2017.

Voor het hele persbericht klik hier


Wet Bescherming persoonsgegevens per 1 juli 2017

Aanleiding
Vanaf 1 juli 2017 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangepast. StiR geeft onderstaand een korte samenvatting over de deze Wet en de wijzigingen. Voor verdere informatie en precieze individuele toepassing kan StiR u helaas niet van dienst zijn. Wel hebben we onderstaand algemene website adressen opgenomen, waar u mogelijk meer informatie kunt terugvinden.

Lees meer

Inleiding
Burgers hebben het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens gebruikt. In de Wbp staat wat derden wel en niet mogen doen met persoonsgegevens. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in hun eigen gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Algemene verplichtingen
De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt moeten worden. Persoonsgegevens mogen verder slechts verzameld worden voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Daarnaast mogen persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor zover ze, gelet op het doel van verzameling, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Dit betekent dat de verantwoordelijke zich voor alle persoonsgegevens die hij verwerkt moet afvragen of ze ook echt nodig zijn om het doel te bereiken. De ‘gebruiker’ van de persoonsgegevens moet altijd melden als hij de gegevens gaat bewaren. Dit geldt ook voor indirecte verwerking van gegevens.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Er is een verschil tussen direct en indirect identificerende gegevens. Direct identificerend is bijvoorbeeld een naam (eventueel in combinatie met adres of geboortedatum) of e-mailadres, indirect identificerend is bijvoorbeeld een kenteken dat na raadpleging van een register in verband kan worden gebracht met een bepaald persoon. Let op: als daadwerkelijke identificatie niet meer mogelijk is – anonimisering – dan is een gegeven geen persoonsgegeven meer.

Bijzondere persoonsgegevens
Naast ‘normale’ persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden in een vorm die identificatie mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van de bepaalde doeleinden.

Beveiliging
Persoonsgegevens moeten veilig opgeslagen worden. Daarom moeten er ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ worden getroffen om ze te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op welke manier dit kan en of deze manier over een aantal jaren nog steeds veilig wordt geacht, is per situatie verschillend.

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik gegevens
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Dit kan gemeld worden bij het meldpunt datalekken.

Diverse links:
Link naar meldplicht-datalekken
Link naar Wet bescherming persoonsgegevens Overheid.nl
Link bescherming persoonsgegevens Rijksoverheid


StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ op 5 oktober 2017 in de regio Amsterdam

Suzan Kuijsten, auteur van het succesvolle boek 'Hollend voor je stress uit', zal nogmaals een masterclass stress voor ons geven. Deze keer op 5 oktober a.s. in de regio Amsterdam.

Lees meer

Suzan is een van de bekendste stressdeskundigen van Nederland en we zijn dan ook blij dat ze deze workshop voor ons komt geven. Op humoristische wijze en met rijk geïllustreerde voorbeelden, filmpjes en anekdotes maakt Suzan je wegwijs en stresswijs. In vogelvlucht neemt ze ons mee in het fenomeen stress en de wijze waarop wij hier in onze begeleiding aandacht aan kunnen geven. In de wereld van Afdeling inspannen en Afdeling ontspannen legt Suzanne heel helder uit welke lichamelijke oorzaken aan te wijzen zijn als we het hebben over stress. Waarom is het zo lastig om te stoppen met hollen? Wat is er voor nodig om tijdig in te grijpen en hoe doe je dat dan? Welk domino effect hebben stressfactoren?

Wanneer en waar?
Donderdag 5 oktober 2017, In den Ossewaerd, Vuurlijn 50, 1424 NS De Kwakel.

Programma

  • 15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie en thee

  • 15.30 - 17.30 uur: Masterclass Suzan Kuijsten

  • Vanaf 17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden en kosten
Voor aanmelden klik hier. StiR-geregistreerden betalen € 95,00; niet-geregistreerden betalen € 125,00.
Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Hollend voor je stress uit’ cadeau!


Achtergrond Suzan Kuijsten
Suzan Kuijsten is coach, trainer, spreekster en helpt organisaties bij het ontwikkelen van stressmanagementbeleid. Ze geeft lezingen en blogt sinds kort voor Wendy Online. Haar boek Hollend voor je stress uit is zeer lovend ontvangen:

  • "Dit is een boek waar je je leven lang plezier aan hebt" - Dolf Jansen
  • "Voor iedereen die het beste uit zijn of haar leven wil halen" - Annemarie van Gaal
  • "Het enige boek dat nog op je bureau zou moeten liggen" - Weekblad Margriet
  • "De spijker op zijn kop (…) de overzichtelijke weergave van stressfactoren en gereedschappen geeft ook voor hulpverleners een meerwaarde" - Het Stresscentrum

Bron: StiR


Terugblik StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ 14 maart 2017

Op 14 maart jl. vond bij De Agnietenberg in Zwolle de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats.

Lees meer

Marieke Bendeler, sinds 1 januari jl. de nieuwe manager van StiR, opende de dag door kort in te gaan op (de werkzaamheden van) StiR, waarna ze Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend voor je stress uit’ introduceerde. In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema stress verder uitgediept. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling inspanning en ontspanning van de firma Stress’. Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking van stress en de wijze waarop mensen hier mee kunnen omgaan. Coaches kregen praktische handvatten over de verschillende oorzaken van overbelasting en termen als ‘look-a-like endorfine’.

Na een inspirerende middag werd de dag afgesloten met benoeming van het heugelijke feit dat het boek van Suzan op dit moment het best gelezen en meest verkochte boek is over stress. Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten signeren van het boek, dat alle deelnemers mee naar huis kregen. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 7,8. Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor hun vakontwikkeling.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar. Mensen die deze StiR on Tour gemist hebben, krijgen nog een kans: op 5 oktober 2017.
Bron: StiR


IHBV Masterclass Werken met Hoogbegaafde Volwassenen - voor Coaches & Counselors, 29 & 30 mrt 2017

Op 29 en 30 maart wordt een bijzondere 2-daagse Masterclass aangeboden voor Coaches/Counselors die hun expertise en vakbekwaamheid willen vergroten in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen.

Lees meer

Hiervoor zijn twee inspirerende psychotherapeuten uitgenodigd door het IHBV: Lisa Erickson (VS) en Maggie Brown (Nieuw Zeeland). Het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde vowassenen wil verbeteren. De LVSC kent deze Masterclass 2,5 PE-punten toe.

De Masterclass is Engels-gesproken en gericht op het herkennen van en het kunnen inspelen op de begeleidingsbehoeften van hoogbegaafde volwassenen en de hiervoor effectieve interventies. Het programma van de tweedaagse omvat 10 contacturen met de sprekers die ieder 3 decennia ervaring hebben in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen; het trainen van professionele begeleiders van hoogbegaafden in therapie, coaching en counseling; zowel in de VS, Canada als Nieuw-Zeeland. De Masterclass behandelt verschillende onderwerpen gerelateerd aan hoogbegaafdheid. Interessant zowel voor coaches die al veel met hoogbegaafden werken (Niveau 2) als voor coaches die zich nog weinig onderlegd achten in hoogbegaafdheid (Niveau 1).

Het volledige programma staat op de IHBV website. Net als de geaccrediteerde masterclass voor BIG-geregistreerde (kinder)therapeuten, en het Symposium “15 jaar Hoogbegaafden aan het Werk” (wetenschappelijk onderzoek & begeleidingspraktijk).

Bron: IHBV


Op 23 maart organiseert ICM Opleidingen & trainingen het evenement ‘ICM Verder!’

StiR op het ‘ICM Verder!’ evenement

Op 23 maart organiseert ICM Opleidingen & trainingen het evenement ‘ICM Verder!’. Vijftig oud-cursisten van de ICM Coachingsopleiding zullen tijdens dit evenement een verdiepende stap in het coachingsvak maken.

Lees meer

Het evenement ‘ICM Verder!’ is een initiatief van ICM Opleidingen & trainingen. ICM is aangesloten bij het StiR en daarom zijn wij deze dag aanwezig om de coaches te adviseren hoe zij hun impact als coach kunnen vergroten en ze meer informatie te geven over het traject naar persoonlijk geaccrediteerde coach. Naast het StiR, is ook de NOBCO aanwezig om de coaches van meer informatie te voorzien.

Met het thema ‘Coach, vergroot je impact’, staan de coaches deze middag centraal. Door verschillende workshops te volgen, zoals ACT, Loopbaancoaching, NLP en Voice Dialogue, worden de coaches gestimuleerd zichzelf te profileren als coach.

Daarnaast ontmoeten zij deze dag (oud)medecursisten en vakgenoten. Op het Ontwikkelplein gaan de coaches aan de slag met hun personal branding; een professionele foto en een uniek visueel beeld over jouw meerwaarde als coach. Ook geniet je hier van een hapje en een drankje in een informele sfeer.

Voor meer informatie over ICM Verder!: http://bit.ly/2mKCO8U
Voor meer informatie over de ICM Coachingsopleiding: http://www.icm.nl/opleidingen-en-trainingen/coachen-als-beroep/icm-coachingsopleiding-in-5-maanden/


IHBV Masterclass Werken met Hoogbegaafde Volwassenen op 29 en 30 maart a.s.

Noodzaak Masterclass

Helaas blijkt maar al te vaak dat hoogbegaafden alleen herkend worden als zij voldoen aan de stereotypen van de hoogpresterende uitzonderlijk intelligente persoon.

Lees meer

Toch zien hoogbegaafden er veelal heel anders uit, hebben ze ondanks hun potentieel of zichtbaar goed functioneren, vaak moeite met zaken in leven en werk. Dit is geworteld in hun zo extreem anders in elkaar steken dan de meeste mensen om hen heen. Dit blijft vaak onherkend door zowel (werk)omgeving, hulpverleners als hoogbegaafden zelf. De mythe is vaak nog, dat zij het allemaal zelf prima kunnen en geen ondersteuning behoeven. Niets is echter minder waar. Het duurt daarom vaak heel lang voor zij de passende ondersteuning vinden die zij zoeken, vaak met schrijnende gevolgen in de tussentijd.

Om deze reden organiseert het IHBV voor coaches en counselors deze Masterclass, zodat zijn onderlegd raken in:

  • het herkennen van hoogbegaafdheid als sterk beinvloedende factor bij hun clienten en hun coachvraag,
  • de noodzakelijke aanpassingen qua attitude, benadering en interventies, niet in het minst m.b.t. de clientrelatie voor effectieve ondersteuning.

Klik hier voor het programma en de overige details.


Stichting IHBV

Stichting IHBV staat voor Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen en is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. De stichting heeft een A.N.B.I. status, werkt zonder winstoogmerk en draait voornamelijk op vrijwilligers.


Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet

Lees meer

Met ingang van 15 maart 2017 treedt het ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’ in werking. Het besluit regelt dat tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van de no-riskpolis, om te onderzoeken of de inzet van de vervroegde no-riskpolis de arbeidsparticipatie van vangnetters bevordert.

De directe aanleiding voor onderhavig besluit is de aanbeveling door de werkgroep Kanker & Werk om een experiment te starten met de no-riskpolis. In de werkgroep zijn alle stakeholders vertegenwoordigd die betrokken zijn bij verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren: sociale partners, patiëntenverenigingen, wetenschappers, UWV, OVAL (koepel van re-integratiebedrijven en arbodienstverleners), Verbond van Verzekeraars, alsmede de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Deze werkgroep heeft in kaart gebracht wat nodig is om (ex-)kankerpatiënten aan de slag te krijgen en te houden.

Om te onderzoeken of een vervroegde inzet van de no-riskpolis van meerwaarde is bij het verkrijgen van werk richt het experiment zich op alle vangnetters zonder werkgever. Doordat een werkgever geen financieel risico loopt als deze persoon ziek wordt, wordt er een drempel voor werkgevers weggenomen. Door middel van dit experiment zal de hypothese onderzocht worden dat door de vervroegde inzet van de no-riskpolis de kans op het verkrijgen van werk voor deze groep wordt vergroot. De doelgroep van het experiment bestaat uit personen – ongeacht de diagnose – die geen werkgever (meer) hebben en die aanspraak maken of hebben gemaakt op ziekengeld, op grond van de ZW: de vangnetters. OVAL is een voorstander van toepassing van de no-riskpolis voor alle werkenden, dus ook voor de werknemers in loondienst en zal hiervoor blijven pleiten.

Bron: Rijksoverheid en OVAL