Nieuws

StiR on Tour met Guido de Valk over neuroleiderschap

Gisteren heeft Guido de Valk ons alles verteld over neuroleiderschap, wat een inspirerende middag!

Neuroleiderschap is een nieuw vakgebied dat neurowetenschappen met persoonlijke ontwikkeling & leiderschapsontwikkeling verbindt. Door kennis van het brein toe te passen, heb je een eenvoudige manier te pakken om nieuw of ander gedrag en gewoontes aan te leren die de prestaties verbeteren. Het is een echte game-changer. Breinkennis is namelijk geen model. Het is simpel gebruik maken van de kennis van de werking van het brein: de bron van al ons gedrag. Verandering, ontwikkeling en menselijk kracht worden grijpbaar en leuk.

Lees meer

De middag bestond uit drie delen. Het eerste deel bestond uit het plenaire deel en vertelde Guido ons alles over de basis van neuroleiderschap; Van de mindset van volger naar de mindset van de interne leider en duurzame gewoonteverandering.
Omdat in het neuroleiderschap het oefenen heel belangrijk is, werd hier in het tweede deel tijd voor gemaakt door in subgroepen uiteen te gaan. Hierna volgde de plenaire afsluiting.

Om alles nog eens rustig na te lezen, ontvingen alle deelnemers het boek van Guido: Menselijk leiderschap - Benut de onbegrensde kracht van het brein.

U kunt hier de presentatie nog eens bekijken.

“Het brein is superkrachtig, maar wordt helaas op het gebied van leiderschap onvoldoende benut. Terwijl het adequaat managen van het brein zorgt voor leiderschap dat het past bij deze tijd: menselijk leiderschap. In dit boek helpt Guido managers, managementteams en hun begeleiders om stapsgewijs het brein optimaal te benutten en hierdoor daadwerkelijk het gedrag dat past bij menselijk leiderschap eigen te maken. Menselijk leiderschap bestaat uit drie delen. In het eerste deel lees je waarom je met de kennis van het brein de transitie naar de menselijk manager vorm kan geven. In deel twee wordt in zes stappen beschreven hoe je de onbegrensde kracht van het brein kunt benutten. In het derde deel worden twee corporate toepassingen besproken. Na het lezen van het boek weet je wat je moet doen om meer menselijkheid op de werkvloer te krijgen.”

Impressie van de middag:


Wijziging beleid PE punten leeractiviteiten t.b.v. herregistratie

Tot september 2019 hanteert StiR de werkwijze dat PE punten op individuele basis worden toegekend op het moment dat de herregistratie werd ingediend. Op veler verzoek is StiR overgegaan tot het opstellen van een leeractiviteitenoverzicht zodat StiR geregistreerden op voorhand helderheid krijgen of een leeractiviteit al dan niet in aanmerking komt voor accreditatie. Op het overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten zijn alle door StiR geaccrediteerde leeractiviteiten opgenomen die in aanmerking komen voor het toekennen van PE punten bij herregistratie 2019. Op deze pagina is tevens meer (achtergrond) informatie opgenomen.

Lees meer


Overgangsperiode – achteraf of vooraf goedkeuring leeractiviteiten

Vanaf 1 september 2019 kunnen geregistreerden bij hun verzoek tot herregistratie, gebruikmaken van het indienen van leeractiviteiten opgenomen in dit overzicht. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangstermijn, waarbij StiR ook met terugwerkende kracht beoordeeld of een leeractiviteit voor herregistratie in aanmerking komt (als we dat voor 1 september gewend zijn geweest).


Vervolgmaking Overzicht leeractiviteiten

Vanaf nu zal StiR starten met het verder vullen van dit overzicht voor 2020 en verder. Hierover zijn verschillende aanbieders van leeractiviteiten aangeschreven. Mocht een geregistreerde een opleiding volgen die niet geaccrediteerd is, dan zou StiR het op prijs stellen als de aanbieder alsnog een aanvraag bij ons indient.

Informatie, de aanvraagprocedure en aanvraagformulier voor aanbieders is terug te vinden op onze website

Informatie over de eisen die gesteld worden aan geregistreerden t.a.v. de herregistratie is terug te lezen in het StiR Reglement Registratie


ABN AMRO laat 37 teamcoaches bij StiR registreren

Teamcoach in een zelforganiserende omgeving

Kan je het je voorstellen; een transitie naar zelforganisatie met 3500 medewerkers, van 278 naar 25 leidinggevenden en ondersteund door een faciliterende schil van coaches?

Dit lijkt misschien ongeloofwaardig en toch zette Personal Banking, het kantorennet van ABN AMRO, deze transitie in op 1 juli 2018. Van een hiërarchisch ingericht bedrijfsonderdeel met 3500 medewerkers en 120 kantoren, naar 350 zelforganiserende teams.

Lees meer

Bij ABN AMRO Personal Banking adviseren ze Nederlandse en internationale particulieren klanten op het gebied van Hypotheken, Inkomen, Vermogen, Lenen, Verzekeren, Sparen en Betalen. Een prima lopend bedrijfsonderdeel dat zijn droom wil verwezenlijken: ‘De klant wordt warm welkom geheten via beeldbankieren of fysiek bij hen op kantoor. Vragen op financieel gebied worden altijd direct beantwoord. Met de kracht van het persoonlijk contact maken zij voor de klant het verschil, zodat hij met een 9+ ervaring het contact afsluit’.

Waarom zelforganisatie, zul je misschien denken?

Omdat ze geloven dat de klant en de medewerker hier uiteindelijk gelukkiger van wordt. Door medewerkers meer mandaat en vertrouwen te geven, kunnen zij nog beter in het belang van de klant handelen. En dat heeft weer een positieve wisselwerking op het werkplezier van de medewerker. Zo’n transitie doe je niet zomaar en daar is goed voorbereidend werk en onderzoek aan voorafgegaan. Om de teams een zachte landing te laten maken, is er een faciliterende schil om de teams heen gebouwd. Deze schil bestaat uit Skill Leads, Teamcoaches en Skill Coaches.

De Teamcoaches hebben als missie de teams te begeleiden om geheel zelforganiserend te werken en henzelf daarmee uiteindelijk overbodig te maken. ‘Het grootste compliment wat ik kan ontvangen als Teamcoach, is als een team zegt dat ze willen dat ik meer op afstand ga, omdat ze het zelf prima kunnen’, zegt Mariëlle Kooijman-Spelbos van ABN AMRO. De Skill Coach is er om adviseurs die daar behoefte aan hebben vakinhoudelijk beter te maken. En hun missie is om zoveel mogelijk adviseurs binnen het bedrijfsonderdeel te coachen, met als doel een nog betere bediening van onze klanten. De Skill Leads zijn de 25 overgebleven leidinggevenden die de kaders, de WAT, bepalen waar de teams zich aan houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bepalen van de stip op de horizon. De verdere invulling van de HOE is aan de teams, gefaciliteerd door de Team- en Skill Coaches.

Waar begeleiden we de teams dan in als Teamcoach?

ABN AMRO gelooft sterk dat psychologische veiligheid in het team de basis is om een goed team te kunnen zijn. Mariëlle vervolgt: ‘Dat teamleden zichzelf durven te zijn, fouten durven te maken, elkaar aan durven te spreken en ze de conflicten niet vermijden. Andere elementen waarin we de teams begeleiden zijn bijvoorbeeld besluitvorming; Hoe zorg je dat de besluiten gedragen zijn door het hele team? Hoe geef je feedback aan elkaar en ook als het je vindt dat een collega achter blijft in prestaties? Daarnaast zijn ook leidinggevende taken in de teams komen te liggen. Dit hebben we ingericht in de vorm van ownerships. Te denken valt aan: people, performance, planning. Ook ondersteunen we als Teamcoaches de verschillende owners in hun ontwikkeling in deze rol.’

Welke dromen hadden we nog meer?

‘Hoe mooi zou het zijn als we een pool van 37 gecertificeerde StiR Teamcoaches zouden zijn, die niet alleen voor de teams binnen ons bedrijfsonderdeel ingezet kunnen worden maar ook voor het op de kaart zetten van zelforganisatie binnen en buiten ABN AMRO?’ vertelt Mariëlle. En zo werd ook deze droom werkelijkheid. In november 2018 zijn ze met zijn allen gestart met een incompany Teamcoach opleiding: Winning Teams van het Europees Instituut. Op 4 juli haalden ze allemaal het certificaat en vanaf die datum is ABN AMRO een pool met 37 StiR geregistreerde Teamcoaches rijker.

Wil je hier ook verder over dromen?

Mocht je meer willen weten over deze transitie naar zelforganisatie of hoe ABN AMRO de rol als Teamcoach of Skill Coach inrichten? Schroom niet om contact met Mariëlle Kooijman-Spelbos op te nemen door haar contactgegevens op te vragen via info@stir.nu.
Via onderstaande QR code kun je het ondersteunende filmpje aan dit verhaal bekijken.


Korte filmpjes StiR - een goed beeld van wie StiR is en wat kan betekenen

Wilt u laten zien wat StiR doet en voor u of uw klant kan betekenen? Dat kan sinds kort door het laten zien van een van de promotiefilmpjes die StiR heeft laten maken. Eén filmpje gaat over StiR algemeen, met allerlei onderwerpen, een ander over de registratie van teamcoaches bij StiR die bij de ABN AMRO werken, daarnaast nog één over opleidingen, de derde vanuit het perspectief van de coach en tot slot vertelt Chert Hento wat het StiR bestuur doet. U kunt als geregistreerde of opleiding deze filmpjes gebruiken als promotiemateriaal.

Onderstaand treft u de vier filmpjes aan.

In het eerste filmpje van StiR krijg je een algemene indruk over StiR met oa:
registratie van teamcoaches bij StiR (werkend bij de ABN AMRO) en beelden over de geregistreerde opleidingen, coaches en het bestuur.

Film over registratie van teamcoaches bij StiR, die werken bij de ABN AMRO:


Film over opleidingen:

Film over coaches:

Film over het bestuur


Dag van de coach 6 juni 2019

Kom op 6 juni naar de Dag van de Coach en ontvang als StiR-geregistreerde € 30,- korting!

Stress is een actueel en maatschappelijk issue in Nederland. Verzuimcijfers lopen op en maken stress tot beroepsziekte nummer 1. Medewerkers voelen zich leeg aan het eind van de werkdag, ervaren hoge werklast, ergeren zich aan regels, ervaren onmacht, overschrijden grenzen en raken opgebrand. Wat is stress, wat zijn oorzaken en symptomen? Hoe voorkom je dat je gebukt gaat onder stress en hoe begeleid je cliënten met stressklachten? De Dag van de Coach 2019 brengt alle facetten van stress in beeld. Je weet je eigen lat en die van je cliënten op de juiste hoogte te leggen.

Als lid van de StiR komt in u aanmerking voor € 30,00 korting.

Let op, er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Voor het programma en aanmelden klik hier


Subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ is opgesteld voor alle 45-plussers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers, daar waar dit voorheen enkel opengesteld was voor specifieke beroepen als ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten. Hij trekt nog eens 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De zelfstandig loopbaanadviseur kan deze subsidie aanvragen. Ook bij StiR geregistreerden kunnen dit doen (dus je bent niet verplicht een Noloc registratie te overleggen), mits ze aan de aanvraagcriteria voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag rechtstreeks naar de site van het ministerie. Mocht u hier nog vragen over hebben, verzoeken wij u deze ook rechtstreeks bij hun te stellen.