Erkende opleidingen

Om opgenomen te kunnen worden in het register van StiR volstaat de aanvrager met het indienen van een aanmeldformulier met bijgaand een kopie van een diploma van een van onderstaande Erkende opleidingen.